To provozuje už téměř 7 let sociální šatník ve Frýdku-Místku. Materiální pomoc je nabízena lidem v hmotné nouzi a bezdomovcům. V souvislosti se stížnostmi obyvatel města jsou uživatelé šatníku vedeni k navracení nepotřebných, roztrhaných, špinavých a jinak zcela opotřebených kusů oblečení a obuvi, výměnou za čisté kusy. Uživatelé se mohou převléknout do čistého oblečení ve vyhrazené části sociálního šatníku.

Výdej připraveného oblečení a obuvi probíhá každé pondělí od 9 do 12 hodin. „Vedením evidence vydaného oblečení se snažíme motivovat uživatele k dostatečně časté výměně oblečení tak, aby byla zachována lidská důstojnost, zároveň se však snažíme zabránit zneužívání materiální pomoci. Spolupracujeme se sociálními pracovníky magistrátu města, Úřadu práce, Slezské diakonie. Každý, kdo se dostane do složité životní situace, nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, se může skrze danou instituci obrátit na DC Adra," uvedla Alice Šavrdová, koordinátorka sociálního šatníku.

Obyvatelé města by neměli ponechávat vyřazené oblečení, obuv, potřeby do domácnosti, matrace nebo nábytek v blízkosti kontejnerů na tříděný a směsný odpad.

Právě zanecháváním těchto věcí na volně přístupných místech je podporován vznik „brlohů" v zákoutích domů a místech zarostlých stromy a keři poblíž panelákové nebo rodinné zástavby, jejichž odstraňování je podle magistrátu boj s větrnými mlýny.

Nepořádek tohoto typu řeší město zejména u výměníků tepla, například v lokalitě Malý Koloredov nebo pod frýdeckým magistrátem. Tam bylo v minulosti pohazováno znečištěné oblečení, často po lidech bez domova, kteří se tam převlékali poté, co si do nedaleké Adry došli pro čisté ošacení. Adra na základě stížností uvolnila jednu místnost, která slouží pro osoby bez domova k převlékání. U východu umístila také pytle na staré oblečení a zavedla evidenci vydávaných věcí.