Na severní Moravě a ve Slezsku je v současnosti více než dvě stě padesát lokalit typu brownfield. Co to slovo znamená? Jednoduše jde o pozemky, které zůstaly po předchozí průmyslové výrobě, dnes jsou nevyužívány, a představují tak další rozvojový potenciál tohoto regionu. Moravskoslezský kraj proto upozorňoval na tyto lokality a možnosti jejich využití investory na konferenci Developers to Region. Na tu se sjela do Ostravy více než stovka investorů z tuzemska i ze zahraničí.

Zelené louky už nejsou k dispozici

„Zelené louky jsou dnes v kraji plné a další rozsáhlé pozemky nejsou snadno k dispozici,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro ekonomický rozvoj Pavel Drobil. Zdůvodnil tak, proč je nyní ve středu zájmu právě možnost využití „hnědých polí“.

„Uvědomujeme si, že budování, udržování a rozšiřování sítě partnerů v oblasti problematiky brownfields a rozvoj trhu s nemovitostmi na základě konkrétní poptávky investora po lokalitě brownfield jsou velkým potenciálem pro další rozvoj kraje,“ vysvětlil dále Drobil a pokračoval: „Pokud bychom tyto plochy a budovy na nich nedovedli označit, budeme jen obtížně umět nabídnout nové průmyslové zóny.“

Bezručka změní podobu

Podle Pavly Břuskové, ředitelky Agentury pro regionální rozvoj (ARR), už může tento kraj představit také příklady úspěšných projektů regenerace brownfields. „Je jím třeba areál zvaný Bezručka v Novém Jičíně, což je bývalá textilní továrna na výrobu čepic a klobouků umístěná v kompaktní zástavbě centra města. Komplex bude v rámci projektu regenerace přeměněn na areál s občanskou vybaveností a obytnou zástavbou. Budeme pro něj podávat žádost o podporu z Regionálního operačního programu. Celková hodnota projektu by měla dosáhnout 340 milionů korun,“ přiblížila využívání brownfieldů v praxi Břusková.

Podnikatelský inkubátor z bývalého dolu

Podporována je nyní podle jejích slov také přeměna bývalého černouhelného Dolu František v Horní Suché. V tomto areálu by měla vzniknout průmyslová zóna s podnikatelským inkubátorem. V současné době se zde staví nová hala. Cena celého projektu je odhadována na dvě stě milionů korun.

„Obce nejsou dost odvážné, aby šly do rozvoje lokalit, které je dnes hyzdí. Není pro ně totiž lehké připravit náročný projekt a žádat s ním o dotace. Měly by však opravit aspoň to, co sami mohou, a pak na takzvanou velkou práci přilákat investory, kteří na těch nevyužitých místech postaví třeba aquapark a pomohou tak rozvoji zdejšího turistického ruchu. My jim v tomto úsilí chceme pomáhat,“ vyjádřila se závěrem ředitelka ARR.