Augustin Bubník na besedě hovořil nejenom o své sportovní dráze, nespravedlivém odsouzení v padesátých letech, ale i o desítkách besed, které měl na školách po celé republice. Jako jednu z nejzdařilejších vzpomenul loňskou besedu se studenty a pedagogy na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku.

Po pražské besedě Augustin Bubník mimo jiné řekl: „Budu- li znovu pozván do Beskyd, velice rád přijedu, protože zde mám mnoho přátel. Ať je to ve Frýdku-Místku, v Bašce, Hodoňovicích, kde mě při loňské návštěvě připravili skutečně neočekávaně vřelé přijetí. Vzpomínám na milá setkání se starostou Bašky Břetislavem Jaskem a místostarostou Františkem Carbolem, primátorkou Frýdku- Místku a dnešní senátorkou Evou Richtrovou. Stejně tak na manžely Šmídovy z Hodoňovic, kteří mou loňskou návštěvu zajišťovali. Také na kunčického mlynáře Josefa Bayera, či svého spolužáka z Uzenářské odborné školy v Praze pana Carbola z Dobré. Ve Frýdku-Místku při besedě v Městské knihovně jsem se také rád setkal s některými členy Konfederace politických vězňů.“

Budník navštívil v minulém roce náš region hned dvakrát. „Při své druhé návštěvě v červnu loňského roku jsem byl kmotrem při symbolickém křtu básnické sbírky Psáno životem z pera hodoňovické občanky a básnířky Dajany Zápalkové. Velice rád na všechna setkání ve vašem kraji vzpomínám,“zakončil své ohlédnutí nad loňskými návštěvami v našem kraji Augustin Bubník.

Své přátele Bubník pozval na pátek 13. března do Pštrosovy ulice za Národním divadlem v Praze, kde se v tento den ve 12 hodin uskuteční slavnostní odhalení pamětní desky, která bude trvalým připomenutím mistrům světa v ledním hokeji ze Stockholmu (1949), kterým již nebylo dovoleno, aby na dalším mistrovství v Londýně (1950) svůj titul mohli znovu obhájit.

Následovala již známá smutná historie, kdy právem rozhořčení hokejoví reprezentanti, mezi nimi i Augustin Bubník, se 13. března 1950 scházejí ve „Zlaté hospůdce“ za Národním divadlem, aby zde protestovali proti rozhodnutí tehdejších politických představitelů KSČ, kteří jim znemožnili účast na mistrovství světa v Londýně. Přichází známá represe, po několika měsících soud a nespravedlivé odsouzení. Rozsudek byl v neveřejném zasedání soudu vynesen 7. října 1950 ve 20 hodin. Tresty odsouzených reprezentantů činily v souhrnu 74 let a čtyři měsíce: Bohumil Modrý 15 let, Augustin Bubník 14 let, Stanislav Konopásek 12 let, Václav Roziňák 10 let, Vladimír Kobranov 10 let, Josef Jirka 6 let, Zlatomír Červený 3 roky, Jiří Macelis 2 roky, Přemysl Hajný 1 rok, Antonín Španninger 8 měsíců, Josef Štock 8 měsíců . Bohužel z odsouzených hokejistů žije dnes již jen osmdesátiletý Agustin Bubník. V závěrečné řeči tehdy předseda senátu Kruk mimo jiné řekl: „Tito takzvaní sportovci byli mnohem horšími nepřáteli, než lidé, se kterými se na StB setkáváme.“

FRANTIŠEK VANÍČEK