České dráhy (ČD) původně počítaly s tím, že zkušební provoz terminálu zahájí 1. dubna, to však Drážní úřad kvůli nedokončené stavbě nepovolil. Dráhy v té souvislosti informovaly o tom, že zhotovitel nedodržel smluvně stanovený termín 31. března 2016 a že cílem ČD je „dokončení rekonstrukce v co nejkratším termínu".

Nyní se mluví o tom, že den D by mohl nastat zítra.

„Monitorujeme denně na místě postup prací. Zatím vše směřuje k ukončení prací 20. dubna, kdy proběhne i kontrolní prohlídka Drážního úřadu, na základě které může být povolen zkušební provoz," řekla včera Deníku mluvčí ČD Kateřina Šubová. „Rozhodnutí Drážního úřadu ale nemůžeme předjímat," upozornila.

Nepředvídatelné dodatečné práce

close Třinecká železniční stanice před dokončením modernizace. zoom_in Stavební firma, která přestupní terminál buduje od prosince 2014, redakci sdělila, že na konci března smluvní strany uzavřely „dodatek č. 5" k individuální smlouvě o dílo, který „zohledňuje potřebu realizovat objektivně nepředvídatelné dodatečné práce", jež vznikly v průběhu výstavby. „Termín pro dokončení byl stanoven na 20. dubna 2016, kdy má být stavba připravena pro zahájení zkušebního provozu. V současné době probíhá proces předávání díla a kontrola ze strany dotčených orgánů statní správy pro účely zahájení zkušebního pro-vozu," potvrdil za stavební společnost jeden z ředitelů, Stanislav Morávek.

České dráhy počítají s 16milionovou dotací. Už dříve upozornily, že pokud o podporu nebo její část přijdou, budou peníze vymáhat po stavbařích. Přestupní terminál nahradí železniční stanici, která se stavěla v 50. letech minulého století.

Rekonstrukce se hlavně z vlastnických důvodů odehrávala ve dvou částech výpravní budovu a první peron rekonstruují Čes-ké dráhy, modernizaci prostoru před nádražím zajistilo město Třinec.

„Stavba přednádraží, kde objednatelem je město, byla ukončena k 22. prosinci loňského roku a zkolaudována letos v lednu," zopakovala Alexandra Lipowská z odboru investic třineckého městského úřadu.

Přednádraží bylo veřejnosti zpřístupněno počátkem dubna. Kvůli dokončení výpravní budovy požádal zhotovitel o výpůjčku části pozemku před staveništěm.

Celkové vysoutěžené náklady na stavbu činily šedesát milionů korun.

Vstupní brána do hutnického města

Podle ČD i radnice bude terminál moderní vstupní bránou do města. Nádraží nabídne nové odbavení pro cestující, čekárnu, obchodní prostory a restauraci. Před nádražím jsou zrekonstruovány zpevněné plochy, vybudovaly se zastávky MHD a točna pro autobusy. Přibylo parkoviště, kryté stojany na kola i grafický informační panel.