Město na akci získalo jedenáctimilionovou dotaci, její přijetí se ale opozdí. „Stále čekáme na přesné podmínky čerpání. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je připravuje, má v tuto chvíli zjevně jiné starosti,“ uvedl starosta Petr Sagitarius.

Dosud se počítalo s tím, že byty vzniknou do poloviny příštího roku. „Státní fond rozvoje bydlení město vyzval k doložení kompletních dokladů o provedeném výběrovém řízení, smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a dokladu o způsobu jejího financování,“ řekl šéf odboru místního hospodářství Vladislav Janiczek.

Doklady jsou nutné k uzavření smlouvy o čerpání dotace. „V této smlouvě budou uvedeny konkrétní podmínky na čerpání. Jablunkov nyní podklady kompletuje, smlouva by měla být uzavřena ještě letos,“ zdůraznil.