Řeč je o zkušených emeritních hasičských profesionálech z hasičské stanice Třinec, kterým ve čtvrtek 6. února 2020 slavnostně poděkoval za věrnost velitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brigádní generál Vladimír Vlček společně s primátorkou Třince Věrou Palkovskou, ředitelem územního odboru HZS MSK Vojtěchem Nezvalem a velitelem třinecké stanice Bohdanem Sikorou.

Jan Baron, Jan Labaj, Miroslav Liberda, Josef Martynek, Josef Saran, Evžen Szturc a Jan Špitálský si v prostorách Integrovaného výjezdového centra zasloužili poděkování za dlouhodobou službu při zajišťování ochrany života a zdraví občanů, majetku před požáry a poskytování pomoci při mimořádných událostech.

Hasiči v rámci svého náročného povolání zdolávají nejen požáry, ale jsou nepostradatelní u dopravních nehod, při likvidaci následků vichřice a jiných přírodních živlů, při únicích nebezpečných látek a neobejdou se bez nich ani další kritické situace.

„Smekám před těmito hasiči, kteří přes dvacet let vykonávali s plným nasazením svou práci u hasičského záchranného sboru, obětavě zasahovali při krizových situacích a navíc stihli profesně vychovat své nástupce. Pocit bezpečí je jednou ze základních lidských potřeb a je důležité, aby se lidé v Třinci cítili bezpečně, proto hasičům a dalším složkám záchranného systému patří za jejich službu velký dík,“ uvedla Věra Palkovská, která hasičům předala zároveň i pamětní medaili města.

Představitelé hasičského záchranného sboru připomněli a ocenili, že tehdejší hasiči dokázali na jedničku plnit své poslání i v horších podmínkách bývalé hasičské stanice, kde měli v porovnání s novým integrovaným výjezdovým centrem horší zázemí z pohledu funkčního, technického i architektonického.

„Velmi si vážím dlouhodobé úzké spolupráce mezi městem a složkami záchranného systému. Z pohledu bezpečnosti nás velmi těší, že od té doby, co jsou složky IZS pod jednou střechou v Integrovaném výjezdovém centru, je jejich součinnost ještě více prohloubena a posílena. To, že nám spolupráce funguje, si ověřujeme každoročně nejen v rámci tradiční akce Den s IZS, ale především v krizových situacích,“ dodala primátorka a připomněla, že v sobotu 6. června se Den s integrovaným záchranným systémem uskuteční už podvacáté a chystaný program slibuje na náměstí Svobody skvělou podívanou.