Piťha je také významným bohemistou a lingvista, autor několika odborných a populárně naučných knih z oblasti výchovy, učení a lingvistiky a jedním ze zakladatelů české matematické lingvistiky. Sepsal rovněž řadu životopisů významných osobností katolické církve, například sv. Jana Nepomuka Neumanna, Norberta, Zdislavy z Lemberka či Jana Sarkandera. Méně známou skutečností je , že také vystudoval katolickou teologii. Na kněze byl tajně vysvěcen v roce 1969 v Nizozemsku. Za své celoživotní dílo obdržel řadu ocenění: New Europe Prize, Komenského medaili UNESCO, cenu MŠMT , pamětní medaili UK a mnohé další.

Pořadatelem setkání byl Lidový dům v Místku a Moravskoslezská křesťanská akademie. Přednáška Petra Piťhy „Výchova dnes“ byla zaměřena především na úroveň výchovy naší nejmladší generace v rodinách a na školách.

Hlavní důraz v ní její autor kladl na nutnou mravní obrodu naší společnosti. Začít však musí každý sám u sebe. A jak zdůraznil, slušných lidí je v naší společnosti přeci jen většina, jen se nedokáží prosadit. Na dotaz jednoho z účastníků setkání: „Jak začít“, řekl: „Podívejme se každý z nás do zrcadla a odpovězme si na otázku. Jsme svým jednáním příkladem pro ostatní, můžeme být vzorem mravního jednání i pro druhé. S nápravou musíme začít každý sám u sebe, tak, aby dodržování mravních zákonů vedlo k větší zodpovědnosti a ohleduplnosti, musíme se naučit žít ve svobodě,“ zdůraznil ve své odpovědi bývalý ministr školství Petr Piťha.

O tom, že se přednáška setkala s mimořádným zájmem svědčí nejenom účast veřejnosti, ale také skutečnost, že po skončení setkání, které moderoval jeden z jeho organizátorů Lukáš Bjolek, projevili přítomní návštěvníci mimořádný zájem o celou řadu autorových publikací, které si zde mohli zájemci zakoupit.

Vedle autorových prací věnovaných výchově bylo mezi nimi i benefiční vydání velmi zdařilé knížky „Svatý kníže Václav“, s řadou vzácných historických dokumentů, spojených s životem českého knížete sv. Václava.

Přednáška emeritního profesora Karlovy univerzity Petra Piťhy splnila očekávání.

FRANTIŠEK VANÍČEK