Tento pojem je složen ze dvou slov „Canis – pes a terapie – léčení“, a dá se tedy říct, že se jedná o léčbu lidské duše psí láskou. Tento speciální druh zooterapie se používá k řešení problémů psychologických, citových, a sociálně integračních. Klienty bývají osoby všech věkových kategorií, děti od raného věku až po seniory. Průkopníkem canisterpie v Moravskoslezském kraji se stala před deseti lety organizace Podané ruce, o.s. (www.podaneruce.eu), která má svou centrálu ve Frýdku-Místku.

„V letošním roce jsme slavili již desáté výročí. Za ta léta jsme nasbírali bohaté zkušenosti a vzrůstající poptávka svědčí o oblíbenosti a úspěchu mezi veřejností. Zájem je tak velký, že se jako organizace doslova potýkáme s nedostatkem členských CT týmů, které by byly ochotny v praxi canisterapii zajišťovat,“ prozradila Monika Olbrechtová, koordinátor canisterapie Podané ruce ve Frýdku-Místku.

Nejen ona ale i další canisterapeutické týmy sdružení navštěvují sociální zařízeních typu domov důchodců, dětské domovy, ústavy sociální péče, speciální školy a speciální mateřské školy. Klientelu tedy tvoří děti, ať již zdravé nebo mentálně či tělesně postižené, staří lidé, nemocní či postižení lidé.

I když se canisterapie řadí k dobrovolným činnostem a není zakotvena v sociálním ani jiném zákoně, její účinnost je nezanedbatelná a výsledky jsou mnohdy až překvapivé a řada sociálních zařízení se na organizaci Podané ruce obrací s žádostí o pomoc.

„ V realizaci projektu canisterapie v Moravskoslezském kraji nás významně podporují Nadace OKD, LČR, s. p. a NROS ze sbírky Pomozte dětem! Díky získané podpoře mohou osoby s handicapem zažívat krásné a výjimečné chvíle. Například paní Jiřinka, říkejme ji tak, je elegantní žena seniorského věku, kterou zdravotní stav připoutal trvale na lůžko. Je příkladem šťastné klientky „hlásající do světa“, že má dnes narozeniny, může-li být canisterapeutický pejsek u ní v posteli. Proč tedy nedopřát pravidelné „canisnarozeniny“, když psí srdce má tolik lásky,“ uzavřela Monika Olbrechtová.