„Jedná se jak o černé kontejnery na směsný komunální odpad, tak o barevné kontejnery na papír, plasty a sklo," potvrdila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková s tím, že kvůli tomu dochází k přeplňování kontejnerů a odkládání odpadů mimo nádoby, jelikož lidé už je sami nemají kam odložit.

„Městu pak vznikají finanční náklady související se zajištěním jejich sběru, likvidace nebo následného využití u separovaného odpadu," konstatovala mluvčí.

Podnikatelské subjekty musí podle zákona o odpadech zajistit využití nebo odstranění svých odpadů prostřednictvím skládek, sběren, sběrných dvorů, spaloven a podobně. Tyto odpady musí rovněž třídit dle jednotlivých složek. „V případě, že podnikatelský subjekt využívá systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem nebo nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů, může mu být uložena pokuta až do výše 300 tisíc korun," upozornila mluvčí Jana Matějíková.

V Třinci je situace jiná. Odkládání firemního odpadu do černých kontejnerů určených pro občany městský úřad neeviduje.

„Nesetkala jsem se s tím. Opravdu podnikající osoby mají své vlastní kontejnery a smlouvu se svozovou firmou," uvedla Ivona Adamiková z odboru životního prostředí Městského úřadu Třinec.

Pokud podle ní nějaké problémy vzniknou, týkají se tříděného odpadu. Přestupek zaznamenali pracovníci třineckého úřadu při kontrolách.

„Zaznamenali jsme malé množství případů, že firmy využívaly nádob občanů. Provádíme kontroly právnických subjektů. Podnikající nám musí předložit doklad, že odpady předávají oprávněné osobě. Pokud takové potvrzení nemají a my vidíme že, jim odpad vzniká, předpokládáme, že využívají nádob na tříděný odpad, které jsou určeny občanům," sdělila Ivona Adamiková. Celkově je však podle ní situace v Třinci uspokojivá. Jediné, co by se dalo zlepšit, je obecně třídění odpadu. „Pořád mají lidé rezervu. Svozová firma nám dělala takové studie, že vysypala kontejner a zjišťovala, kolik tam je odpadu, který se dá ještě vytřídit. A bylo zjištěno, že vysoké procento," řekla Deníku Adamiková.


Nikol SIKOROVÁ, Marek CHOLEWA