Z 1166 metrů vyměněného potrubí bude zhruba osm set metrů řešeno bezvýkopovou metodou, která je rychlejší, efektivnější, ekologičtější a méně zasahuje do života lidí v lokalitě. Hotovo bude do konce roku.

Výměna vodovodního potrubí bude stát více než 10 milionů korun. Přinese větší komfort odběratelům.

„Důvodem, proč jsme k výměně přistoupili, jsou nevyhovující tlakové poměry v oblasti. Vodovodní řady z šedé litiny z konce osmdesátých let minulého století jsou výrazně zainkrustovány a jejich kapacita není pro současné potřeby v lokalitě dostatečná. To se projevuje především ve vyšších patrech domů. Nové potrubí bude z polyethylenu,“ konstatoval technický ředitel společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava Martin Veselý.

Stavba probíhá v oblastech ulic Sadová, O. Lysohorského, Sokola Tůmy a Dobrovského na okraji sídliště. Během stavby bude také přepojeno 28 plastových vodovodních přípojek, tři ocelové přípojky budou vyměněny.