Zatímco hlavní část školní budovy v Písku na Jablunkovsku patří obci, přístavbu donedávna vlastnil stát. Nezvyklou situaci rozřešilo frýdecko-místecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), které zbylou část budovy školy převedlo obci.

V roce 1991 byla hlavní část budovy předána obci v souladu se zákonem o přechodu některých věcí z majetku státu do majetku obcí. Přístavba školy však byla chybně zapsána jako samostatná stavba ve vlastnictví státu.

„Zápisu do katastru nemovitostí předcházelo několikaměsíční prošetřování historického vývoje stavby. V průběhu prošetřování bylo zjištěno, že výstavba původní budovy školy byla započata již v roce 1874, v roce 1895 pak došlo k její přístavbě o první patro,“ upřesnil Slavomil Janov z ÚZSVM.

Kdy byla vybudována přístavba školy, není přesně známo, nicméně první zmínky uvádí rok 1949. Protože všechny historické prameny a znalecký posudek prokázaly, že vždy šlo o „pouhou“ přístavbu stavby hlavní, byl chybný zápis v katastru nemovitostí odstraněn a katastrální pracoviště v Třinci mohlo obě evidenčně vedené stavby sloučit v jednu stavbu.