Ve všech případech půjde o souvislé opravy delších úseků. Při výběru se radní řídili posudkem odborné firmy, který vyhodnotil aktuální stav silnic a také jejich dopravní význam a zatíženost.

Informoval o tom čeladenský starosta Pavol Lukša.

„Na opravy obecních komunikací se zaměřujeme dlouhodobě, ale vzhledem k tomu, že máme na starost 46 kilometrů obecních silnic a další účelové komunikace ve vlastnictví obce i jiných osob, nikdy nemůžeme v našich podhorských podmínkách dosáhnout ideálního stavu," řekl Pavol Lukša. Vzhledem k tomu, že často cestuje do různých koutů republiky, může stav komunikací v různých částech republiky srovnávat. „Musím říct, že silnice v Čeladné jsou v lepším stavu, než v mnoha obcích například ve Středočeském kraji," prohlásil Pavol Lukša.

Opravy by měly začít v květnu, záležet bude na počasí a především na průběhu veřejných soutěží na dodavatele. Rekonstrukce se budou týkat těchto komunikací: lokalita nad nádražím, silnice kolem základní školy, místní komunikace od hlavní silnice ke kapličce směr Sruby, lokalita kolem Makového, lokalita kolem Chromčáka, lokalita nad Dejmonem. Své komunikace opravují i krajští silničáři, nyní jde například o silnici z Kunčic do Tiché nebo o most přes silnici I/56 v Bašce.