Nejvyšší relativní přírůstky počtu zaměstnaných byly podobně jako v minulých čtvrtletích kromě Středočeského kraje (3,4 procenta) a kraje Hl. m. Praha (2,9 procenta) v krajích s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti, konkrétně v Ústeckém (3,2 procenta) a Moravskoslezském kraji (2,8 procenta).

Na rozdíl od vývoje v předcházejících čtvrtletích výrazně zpomalil růst zaměstnanosti v sekundárním sektoru (průmysl včetně stavebnictví), když meziroční přírůstek počtu pracujících v něm činil pouze 12,3 tisíce. Ve zpracovatelském průmyslu se počet zaměstnaných osob dokonce snížil o 9 tisíc. Růst celkové zaměstnanosti ve 4. čtvrtletí 2008 ovlivnil především nárůst počtu zaměstnaných osob v terciárním sektoru (všechna odvětví služeb včetně dopravy) o 63,4 tisíce. Nadále pokračoval odliv počtu pracujících osob z primárního sektoru (zemědělství včetně rybolovu, myslivost a lesnictví), a to o 9,2 tisíce osob.