Nejstarší zmínka se datuje od roku 1447. V roce 1638 nahradila původní kostel nová stavba. Podoba exteriéru se až do devatenáctého století příliš nezměnila.

„Celková obnova kostela probíhala v letech 2011 a 2012. Došlo k důkladné výměně a ošetření napadených dřevěných prvků krovu a roubení kostela, byla položena kompletně nová krytina z tradičního štípaného šindele. Dále se vyměnilo a doplnilo dřevěné obložení na stěnách i na věži, obnoven byl i systém hromosvodů, okapů a svodů dešťových vod. Celý kostel opatřili ochranným a sjednocujícím nátěrem," oznámila projektová manažerka Dagmar Jirásková.

V interiéru kostela se nachází plochý strop s výmalbou z devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Na bočních stěnách byly v roce 1984 odkryty fragmenty původní výmalby. Ta nejcennější byla objevena za oltářem Nanebevstoupení Páně.

„Bylo provedeno kompletní restaurování vnitřní výmalby kostela. Některé části kostela byly pouze čištěny, konzervovány jako strop v presbytáři. Jiné části vyžadovaly náročné přichycování odpadávajících maleb strop v lodi. V presbytáři byla na stěnách odkryta a restaurována starší mramorovaná výzdoba, v lodi kostela byl obnovován šablonový ručně malovaný dekor. Na zábradlích oratoře, kúru a na skříni varhan bylo nalezeno a restaurováno živé dvoubarevné mramorování. Kompletně byly restaurovány rovněž varhany," řekla Dagmar Jirásková.

Dodala, že farní kostel představuje prvotřídní památku dřevěné bohoslužebné architektury barokního období na Těšínsku. Cílem rekonstrukce je podtrhnutí významu jednoho z nejstarších dochovaných dřevěných kostelů v České republice.

„Chodím kolem dřevěného kostela každý den do práce. Již jsem do něj nahlédla a je nádherně opravený, líbil se mi. Je dobře, že se obec stará o památky, alespoň má co ukázat," řekla Drahomíra Kocfeldová z Frýdku-Místku, která pracuje na poště v Sedlištích. Slavnostní bohoslužba, jako poděkování za opravy farního kostela, proběhne 23. června od osmi hodin.

MARKÉTA KMECOVÁ