Moravskoslezský klub celníků ve spolupráci s Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj (CÚ Msk) připravuje svoje přednášky v oblasti prevence, konkrétně, co mohou způsobit drogy, jak se vyhnout škodlivým návykům závislosti na alkoholu nebo cigaretách. První letošní návštěvu podnikli celníci do dobratické základní školy. Nejprve tiskoví mluvčí CÚ Msk řekli dětem o tom, co celníci vůbec dělají, a ukázali jim také některé exponáty padělků zboží, které byly celníky zajištěny při různých kontrolách.

Děti velmi zajímaly především mobily, všelijaké hračky, ale také „značkové" oblečení.

Druhá skupinka dětí mohla pro změnu vidět v přímé akci psovoda L. Cieslara s jeho dvěma čtyřnohými společníky. Nejprve viděly služebního psa při hledání drog v zavazadlech, druhý pes zase bezchybně označil místo úkrytu tabákových výrobků. Kousek od ukázek služební kynologie stálo služební vozidlo a děti si mohly prohlédnout jeho interiér.

Sledovaly tak přímo na monitoru počítače pohyby kamionů a bylo jim představeno, jak celníci zachycují neplatiče na zpoplatněných komunikacích v celé České republice.

„Velmi děkujeme za uskutečněnou, poučnou besedu a vstřícný přístup. Celníci nás seznámili s jejich rozmanitou prací, předali nám své poznatky a zkušenosti. Prakticky se mohli žáci podívat na ukázky padělaného zboží, shlédnout ukázku zařízení v autě celní správy a hlavně se nám představili dva služební psi, kteří se svým psovodem předvedli své umění ve vyhledávání drog a tabákových výrobků ukrytých v zavazadlech," řekla ředitelka školy Karla Peterková.

Karel Moškoř