Od roku 2011 začalo město udělovat svou cenu „Jablunkovské Jabko“. Toto prestižní ocenění je udělováno jako projev uznání významným osobnostem a subjektům, jejichž činnost má zřetelný časový přesah a úzký vztah k městu a regionu, osobnostem a kolektivům, které se ve významné míře podílejí na kulturním a sportovním životě města Jablunkova a přispívají k jeho propagaci a dobrému jménu doma i v zahraničí, k naplňování volného času, především dětí a mládeže.

Terénní jízda v Mostech u Jablunkova nabízí zajímavé zážitky.
V Mostech u Jablunkova jsou k dispozici trasy pro terénní kola

Cena je udělována osobám bez věkového omezení, takže jednotlivci i kolektivu, fyzické i právnické osobě. Cena může být také udělena in memoriam.

Návrhy na udělení ceny musí obsahovat povinné údaje, a to jméno a adresu nominovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu a jméno a adresu navrhovatele, jeho podpis. Návrhy je možno posílat na e-mail posta@jablunkov.cz popřípadě na adresu: Město Jablunkov, Odbor školství a kultury, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov.