Ještě v loňském roce se náklady odhadovaly na přibližně 200 milionů. - více ZDE

„Předpokládá se, že hlavním investorem bude Moravskoslezský kraj, Via Lyžbice patří mezi jeho strategické projekty. Kraj by měl podat i žádost o evropské peníze, s nimiž se počítá,“ řekla Palkovská.

Podjezd má zajistit lepší dopravní spojení s lokalitou za tratí, a to zejména v souvislosti s Integrovaným záchranným systémem, a umožnit její další rozvoj. Díky podjezdu se v budoucnu může uvažovat i o přímém propojení s městskou částí Sosna.

Město zajišťuje přípravu stavby až do vydání územního rozhodnutí. „Projektová dokumentace je hotova a pozemky jsou vykoupeny. Výkupy se pohybovaly kolem 5,5 milionu korun,“ uvedla Palkovská. Podle ní v současnosti jednají Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), kraj a město o financování akce a o sladění termínu s výstavbou železničního koridoru. „Musí se to zkoordinovat s optimalizací, to nejde postavit později,“ řekla starostka. Podle ní se výstavba podjezdu plánuje v letech 2009 a 2010.

„Skutečně s městem jednáme o spolufinancování. Na stavbu podjezdu přispějeme a budeme vstřícní, ale přesnou částku ještě neznáme,“ řekla Deníku Anna Kodysová, vedoucí kanceláře generálního ředitele SŽDC. „Naší stavbou je optimalizace úseku Bystřice-Český Těšín, ovšem podjezd, který se při ní řeší, má na starosti město. To musí říci, co a jak,“ dodala Anna Kodysová s tím, že SŽDC má v rámci zpracované projektové dokumentace zajištěnu realizaci železniční části podjezdu Via Lyžbice – železniční most a s ním související části podjezdu. "V současné době zajišťuje město Třinec financování jejich části – evropské fondy a podobně," upřesnila. SŽDC bude svou část stavět v rámci optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, která se předpokládá v letech 2010-2012.

Část obyvatel Třince si přála, aby v Lyžbicích vznikla i vlaková zastávka. Město však podjezd označilo za svou prioritu. Věra Palkovská před časem zastupitelům řekla, že v případě stavby zastávky by mohlo Třinci hrozit předlužení a jeho radním dokonce trestní stíhání. - více o zastávce čtěte ZDE

Zhruba 400 milionů korun bude stát i stavba křižovatky u průmyslové zóny na Balinách. U ní se původní odhad nákladů navýšil o více než čtyřicet procent. Více zde: ZDE

Přečtěte si také: Stavba křižovatky za stovky milionů uzavřela přejezd