Na Frýdecko-Místecku si letos lidé připlatí za vodné i stočné. U vodného činí rozdíl ve srovnání s loňským rokem jednu korunu a padesát pět haléřů, u stočného korunu čtyřicet. Dohromady tedy lidé zaplatí za jeden metr krychlový vody o 2,95 koruny více.

Znamená to navýšení ceny bez daně z přidané hodnoty o necelých sedm procent. Za metr krychlový pitné vody tedy zdejší odběratelé zaplatí 23,74 koruny bez DPH, včetně DPH je to 25,88 koruny. Za stočné odběratelé zaplatí 21,50, to je s daní 23,44 koruny. Výsledná cena za vodné a stočné s daní je tedy 49,32 koruny za jeden kubík vody.

Stejně jsou na tom i odběratelé z Karvinska, Novojičínska, Opavska a Ostravy.

Ceny prý nejsou nejvyšší

„Ve srovnání s dalšími vodárenskými společnostmi v České republice se ceny SmVaK Ostrava stále pohybují na nižších příčkách cenového žebříčku,“ konstatovala tisková mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Eva Špirochová.

„Cenu vodného a stočného ovlivňuje meziroční zvýšení cen vstupů, jako je cena surové vody nakupované od státního podniku Povodí Odry, ceny energií, pohonných hmot a dalších materiálů. Nárůst zaznamenaly také náklady na chemikálie nutné k úpravě vody, na likvidaci čistírenských kalů, vyšší jsou i potřeby finančních prostředků na opravy, udržování a rekonstrukce vodovodních sítí, kanalizací a čistíren odpadních vod,“ vysvětlila Špirochová.

Společnost letos také plánuje modernizaci zařízení.

„Na Frýdecko-Místecku patří mezi největší současnou investici v oboru odvádění a čištění odpadních vod pokračování modernizace čistírny odpadních vod pro Frýdek-Místek ve Sviadnově,“ podotkla mluvčí. „Celkově letos počítáme s investováním 518 milionů korun. Všechny investice jsou hrazeny z vlastních prostředků společnosti včetně zisku,“ uvedla Eva Špirochová.

Na nové kanály nejsou peníze

Výstavbu kanalizace i vodovodu ovšem většinou musejí investovat samy obce. „V centru obce, kde je hustější zástavba, kanalizaci máme. Problematičtější je však odkanalizování okrajových částí. Lidé většinou kanalizaci chtějí, její výstavba je ale příliš nákladná a z vlastního rozpočtu ji obce financovat nemohou. K tomu, aby na tuto investici mohly získat dotaci z evropských fondů nebo od státu, ale musejí splnit podmínku, že na určitou délku kanalizace se musí napojit stanovený počet domácností. Parametry jsou však nastaveny tak, že na odkanalizování okrajových částí s řidší zástavbou jsou tyto dotace prakticky nezískatelné,“ popsal potíže starosta Raškovic Ivo Fluksa (ČSSD).

S vodovodem je situace podobná. „V centru obce vodovod funguje, ale zatím nám chybí na nových plochách určených pro výstavbu,“ konstatoval starosta. „Problém je složitý a zdlouhavý, nicméně nyní už připravujeme první změnu územního plánu, která bude hotová zhruba v polovině roku, a v ní už bude zaznačen plán nového vodovodu ve vzdálenější jižní části obce. S výstavbou pak počítáme v dalších několika letech,“ dodal Ivo Fluksa.

Přečtěte si také: Rozdíl deseti korun za kubík vody není výjimečný