Zatímco společnost CPI, které patří v Třinci a Českém Těšíně asi čtyři a půl tisíce bytů, mluví o potvrzení své cenové politiky, předseda sdružení OSBT Roman Bujok mapy označil za „paskvil“. „Myšlenka je to dobrá, ale z praktického hlediska jsou nepoužitelné,“ prohlásil Bujok.

„Zveřejněné údaje zatím obsahují jen vzorek vybraných krajů a měst. Dostupné údaje však už nyní potvrzují nastavení cen společností CPI Byty v rámci zvyšování regulovaného nájemného od roku 2011, s navrženými smluvními cenami pro následující roky je totiž hluboko pod zveřejněnými průměrnými cenami nájemného,“ míní naopak obchodní ředitel společnosti Daniel Bacík.

Údaje pro Český Těšín majitelům vyhovují

Aktuální mapa nájemného nezobrazuje Třinec, ale jsou zde údaje o Českém Těšíně, kde firma pronajímá přes 350 bytů, z toho více než tři sta podléhá regulaci. Ještě předloni se státem určený nájem pohyboval pod dvaceti korunami za metr čtvereční, na konci roku 2010 činil 38 korun za metr.

Pokud se podle Bacíka porovnají částky uvedené v cenové mapě MMR, pak za průměrný panelový byt v Českém Těšíně o velikosti 65 metrů čtverečních, v běžné lokalitě a ve standardním technickém stavu je zde pro rok 2011 uvedeno rozpětí od 70,50 do 77,90 koruny za metr měsíčně.

„V případě bytu se stejnými parametry jsme navrhovali pro rok 2011 nájemné ve výši 51,50 koruny, pro následující rok 57 korun a pro rok 2013 je to 63 korun za metr čtvereční. Uvedené ceny navíc zohledňují odpovídající stav nemovitosti,“ tvrdí Bacík.

„Navíc je třeba si uvědomit, že zveřejněná mapa demonstruje cenu nájemného v aktuálním čase, tedy koncem února 2011. Kdežto námi navržená výše nájemného nedosahuje těchto částek ani za tři roky. V případě Českého Těšína jsme tak dnes dvacet procent pod cenami uvedenými v mapách MMR,“ říká ředitel s tím, že u menších bytů je navržená cena za metr čtvereční vyšší a naopak.

„Věřím, že zveřejněné ceny místně obvyklé činže jsou pro nájemníky jasným důkazem, že jsme při stanovování částek vycházeli z reálně podložených údajů a všechny, kteří odmítli s námi o zvýšení regulovaného nájemného jakkoliv komunikovat přesvědčily, že by se s námi měli pokusit mimosoudně dohodnout. V případě soudního rozhodnutí totiž hrozí, že takto stanovené nájemné bude vyšší, než jsme navrhli,“ řekl Bacík.

Bujok: Je to spiknutí, ale čekali jsme to ještě horší

Šéf OSBT Roman Bujok přitom trvá na tom, že cenové mapy nelze brát vážně. „Je to spiknutí, to už jinak nelze nazvat. Je to všechno na ekonomickou objednávku těch mocných. Musím ale říct, že překvapený nejsem. My jsme to nastavení čekali dokonce daleko horší, “ prohlásil.

Nicméně pokud jde o Třinec, stanovisko sdružení je prý takové, že by mělo jít o 20 až 70 korun za metr a měsíc. „Protože každý jeden byt je jiný, je v jiné lokalitě, nelze ho nějak zaškatulkovat,“ uvedl Bujok. Členové sdružení se sejdou shodou okolností 3. března od patnácti hodin v kině Kosmos, podle Bujoka to ale není kvůli cenovým mapám a hovořit se bude o jiných problémech.

Mluvčí CPI: Dalo se očekávat, že někdo bude MMR obviňovat

„Pana Bujoka nepovažujeme za odborníka na cenovou politiku nájemného ani na problematiku nájemního bydlení. Ráda bych ale připomněla, že to byli právě sami nájemníci, kteří se nejvíce dovolávali toho, abychom počkali s určováním cen pro navyšování regulovaného nájemného na cenové mapy ministerstva pro místní rozvoj,“ reagovala ve středu mluvčí skupiny CPI Michaela Winklerová. „Celé měsíce jsme tvrdili, že pokud bude mapa vyhotovena objektivně, nemůže v podstatě dojít k jiným závěrům, než jaké máme sami."

„Dalo se očekávat, že pokud se mapa nebude jedné či druhé straně líbit, začne ministerstvo pro místní rozvoj obviňovat z ovlivňování výsledků mapy. K tomu mohu jen říci, že s tvorbou cenových map nájemného se nejvíce nechávali slyšet a nečastěji se s MMR setkávali právě zástupci nájemníků – SON. Samo ministerstvo potvrdilo svou úzkou spolupráci se sdruženími nájemníků, obviňování vlastníků tak rozhodně není na místě. S námi se MMR nikdy v této věci nesešlo, nepožadovalo od nás žádné dokumenty ani stanovisko. K tvorbě cenových map mohu na obhajobu majitelů domů a bytů říci snad jen to, že součástí porovnávaného vzorku bytů jsou také například dotované byty městské, jejichž cena se netvoří na volném trhu a je silně podhodnocena, což z našeho pohledu ovlivňuje výši cen v mapách směrem dolů,“ uvedla mluvčí CPI.

Soud nemusí k mapám přihlédnout, upozornil třinecký poslanec

Problematikou se zabývá i třinecký poslanec Jiří Rusnok. „Stanovení deregulovaného nájemného pomocí cenových map nepovažuji za spásnou metodu. Prvním krokem by měla být dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem. Pokud k této dohodě nedojde, pak přichází na řadu určení nájemného soudem. Soud může, ale nemusí k cenové mapě nájemného přihlédnout,“ upozornil ve středu Rusnok.

„Dosavadní rozpětí nájemného v cenových mapách se opírá o určitý technický stav samotné nemovitosti nebo bytu. Pochybuji, že veškeré byty společnosti CPI tomuto technickému stavu odpovídají, což by se mělo odrazit na výši nájmu,“ míní poslanec. Kdy se v cenových mapách zobrazí i hutnické město, není zatím jasné. „Harmonogram doplňování údajů pro jednotlivá města nemám k dispozici,“ poznamenal Rusnok.