Toto prestižní ocenění letos město udělovalo podruhé v historii a obdrželi jej čtyři lidé.

Cenu města letos obdržel ke svým 75. narozeninám za dlouholetou činnost v hudebních a společenských aktivitách prezident společnosti pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku a dirigent Symfonického orchestru Frýdek-Místek Jaromír Václavík. Oceněn byl také hudební skladatel Evžen Zámečník u příležitosti svých 70. narozenin.

Dalším z oceněných je fotbalový trenér Ivan Kopecký. Cenu města dostal za dlouholetou práci s mladými sportovními talenty. Čtvrtou cenu pak obdržela u příležitosti 65. narozenin za celoživotní práci v oblasti kulturního života a výchovu mládeže k lásce k tradicím kraje zakladatelka, choreografka a umělecká vedoucí dětského tanečního souboru Ostravička Marie Nováková.

Během slavnostního večera si účastníci mohli připomenout práci oceněných. V programu zazněly mimo jiné i kantáty Evžena Zámečníka ve společném podání Symfonického orchestru Frýdek-Místek a pěveckých sborů Smetana a Martinů. Zatančit a zazpívat pak přišly i děti ze souboru Ostravička.

Oceněný hudební skladatel Evžen Zámečník také zavzpomínal na den, kdy do Frýdku-Místku v roce 1939 přijeli němečtí okupanti a vojáci z Čajánkových kasáren se jim jako jediní postavili na odpor.

„Dnešní slavnost je pořádána právě na upomínku této události. To, co se tu tenkrát stalo, jsem se snažil zpracovat v mnoha svých skladbách. Myslím, že to jsou důležité události, které je třeba stále připomínat,“ pověděl hudební skladatel. „Tady v kině Vlast, které stojí naproti bývalým Čajánkovým kasárnám, se právě v tu dobu zrovna promítal tehdejší šlágr King Kong,“ zavzpomínal.

Cenu statutárního města Frýdku–Místku mohou dostat lidé, kteří přispějí k rozvoji města a k šíření jeho dobrého jména, nebo projeví mimořádnou odvahu při záchraně lidských životů. Návrhy na ocenění mohou předkládat sami obyvatelé města. Návrhy pak projednávají předsedové politických klubů, následně radní města a poslední slovo ve výběru mají zastupitelé.

„Ceny města je možné udělit v několika oblastech společenského života, kterými jsou vědecká činnost, výtvarné umění a architektura, hudba, literární činnost, dramatické umění, sport, výchova a vzdělávání a záchrana lidských životů,“ vyjmenovala primátorka města Eva Richtrová (ČSSD). Město je uděluje jednou ročně vždy za uplynulý rok. Všichni ocenění obdrželi pamětní list, umělecké dílo s motivem města a peněžní dar ve výši dvaceti tisíc korun.