Před osmou hodinou se začaly scházet první děti, a tak jsme se zeptali, jak se na zpívání koled, které se uskuteční ve středu 11. prosince v 18 hodin i na náměstí Svobody v Třinci, těší.

„Docela se těším," prozradila jedenáctiletá Veronika Karasová z Třince s tím, že texty koled zná. 

Více se o dočtete v pondělním tištěném vydání Frýdecko-místeckého a třineckého deníku.

Pět koled budou ve středu na náměstích zpívat nejen lidé v Česku

Téměř 250 míst z celé České republiky i ze zahraničí se letos připojilo k akci regionálních Deníků Česko zpívá koledy - více zde.

Největší sbor koledníků spustí ve středu 11.12. přesně v 18 hodin Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce Valaši. A kdo bude chtít, může si navrch zapívat slavnou písničku Vánoce, Vánoce přicházejí - texty všech písní a audionahrávky najdete zde.

Pojďme si připomenout, jak vlastně vznikly koledy:

* Písně, které se od třináctého století zpívaly během všech křesťanských svátků od Vánoc až po Velikonoce, se původně nazývaly souhrnně koledy.

* Děti, ale i dospělí při koledování chodili dům od domu a za zpěv dostávali nějakou výslužku v podobě jídla nebo pití. Tento zvyk se už udržel jen v některých vsích.

* Časem se ujalo označení koleda pro píseň s vánoční tematikou a náboženským obsahem. Tradiční koledy v podání středověkých sborů měly silnou melodii a sloku, po které následoval refrén.

* Na vsi byl stálým koledníkem obecní pastýř. Chodil po koledě často i se svou ženou, dětmi, pomocníky a hudebníky.

* Tradiční koledy vyprávěly o zimě, lidovém muzikantství a o životě venkovanů. Navíc obsahovaly přání všeho dobra: zdraví, štěstí, požehnání, úrodu na poli a hojnost dobytka ve chlévě.

* Náboženské koledy opěvují zase cestu do Betléma, narození Ježíška a jeho rodiče. Autorem první koledy byl podle pověstí svatý František z Assisi, žijící na přelomu dvanáctého a třináctého století.

* Hodně českých koled bylo v patnáctém století přeloženo z češtiny do polštiny. Jednalo se o písně Jednoty bratrské. Slovo koleda pochází z latinského názvu calendae, který označuje první den v měsíci.

* K nejznámějším vánočním písním patří Tichá noc od Josefa Mohra, kterou napsal den před Štědrým dnem v roce 1818. Koleda se rozšířila po celé Evropě, Africe, ale i do Japonska, na Havaj nebo třeba Filipíny.