Prvotním organizátorem akce je každoročně rakouský rozhlas. Vybírá jedno rakouské dítě, které v betlémské jeskyni zapálí světlo, které se potom šíří do většiny zemí Evropy a USA. Letos rozhlas pověřil základní školu u Linze, aby vybrala někoho ze svých žáčků. Volba padla na jedenáctiletou Marlen. Nedávno jí umřel tatínek, ale i přesto je pro svoje okolí takovým malým plamínkem, radostným a pokojným. Jak řekla, byla ráda, že může světlo zapálit. Vždyť každý rok ho mají doma a pomáhá ho roznášet, ale hlavně – podívá se na místa, o kterých se učí v náboženství.

Každý rok je vybrán některý z vídeňských kostelů, kde mezinárodní setkání a předání světla proběhne. Letos jím byl kostel sv. Antonína, asi tři kilometry od centra města. Slavnostní akt započal 13. prosinec ve 14 hodin ekumenickou bohoslužbou. Ta probíhala v němčině a angličtině. Chvílí, na kterou všichni čekali, bylo předávání světla zástupcům z jednotlivých zemí (Chorvatsko, Slovensko, Polsko, Anglie, USA, Slovinsko, Francie, Španělsko, Česko a ještě mnoho dalších). Po skončení oficiálního předání si měl možnost každý z přítomných světlo zapálit, ať už přímo z „původního“ betlémského plamene, nebo od kohokoli jiného, kdo ho už zapálené měl.

Pouť Betlémského světla pokračovala hned další den, v neděli 14. prosince. Hlavními organizátory pro Českou republiku jsou skauti střediska Řehoře Mendla v Brně, a právě oni světlo předávali třetí neděli adventní světlo v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově. Katedrála je tedy každoročně první oficiální místo, kde si může každý světlo zapálit a odnést domů. Dalších míst, ale rychle přibývá. V pátek 19. prosince proběhlo slavnostní předání v pražské Svatovítské katedrále a v sobotu 20. prosince bylo světlo rozváženo vlaky po celé republice.

Šíření Betlémského světla se rovněž účastní skauti z frýdecko-místeckého okresu. Ve Frýdku bude světlo k dispozici ve středu 24. prosinec od 15 do 17 hodin v bazilice Minor (Mariánský kostel).

Ještě den předem (v úterý 23. prosince odpoledne) se skautky a světlušky 2. oddílu Elamo Šenov chystají předat světlo v místním domově s pečovatelskou službou v Šenově, rovněž bude světlo k dispozici na šenovském farním úřadě.

Ve Staříči bude světlo roznášeno skauty na Štědrý den v dopoledních hodinách – zájemci se mohou informovat na e-mailové adrese hanka.kubalova@centrum.cz. V kostele sv. Michaela a Barbory v Kozlovicích bude světlo k dispozici po skončení programu Otevírání Betléma, který začíná 24. prosince ve 14.30 hodin.