Zaměstnanci frýdecko-místeckých technických služeb, kteří mají ve městě údržbu silnic na starosti, právě v těchto dnech provádějí fyzickou kontrolu stavu povrchu vozovek na celém území města i přilehlých obcí. „Na základě zjištěného výsledku připraví podklady pro zpracování harmonogramu oprav, který schvaluje odbor dopravy magistrátu,“ vysvětlila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

„Podle počasí začneme opravovat výtluky na nejfrekventova­nějších úsecích. Opravy by mohly začít už od pondělí 15. března,“ prozradil ředitel frýdecko-msítecké společnosti TS Jaromír Kohut.

Opravy budou, podobně jako zimní údržba silnic, probíhat podle přesného harmonogramu. „Přednost budou mít autobusové trasy a následovat budou páteřní komunikace na sídlištích a vedlejší vozovky, včetně těch v přilehlých obcích,“ vysvětlil Jaromír Kohut. Ještě v březnu se opravy dočkají ulice Míru, T. G. Masaryka, Křižíkova, Reslova, Dlouhá, K Hájku, K Sedlištím, Olbrachtova, Horní, Politických obětí a Nádražní. Pracovat budeme také na opravě plochy bývalého autobusového nádraží v Místku, která nyní slouží jako bezplatné parkoviště a autobusového stanoviště ve Frýdku,“ doplnil ředitel.

Dodal, že však technické služby nezajišťují údržbu na silnicích ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a státu, což jsou většinou hlavní tahy ve městě. „Mezi krajské silnice se řadí ulice Bruzovská, Lískovecká, Revoluční, J.Opletala, 17. listopadu, Na Vyhlídce, Staroměstská a Slezská. Ve vlastnictví státu je silnice na ul. Hlavní, Příborská a Beskydská. Údržbu těchto komunikací provádí zejména Správa silnic MS kraje,“ upřesnil Jaromír Kohut.

Ne všechny díry se ale dočkají důkladné opravy, některé budou zalepeny jen provizorně. „Opravy výtluků provádějí zaměstnanci technických služeb buď jako provizorní nebo jako řádné,“ upozornila mluvčí Jana Matějíková. Řádná oprava spočívá v odstranění narušeného povrchu vozovky, následném zaplnění vyfrézované díry asfaltobetonovou směsí a jejím zaválcování. Oproti tomu provizorní opravy se provádějí na hodně poničených ulicích, které jsou určeny k celkové rekonstrukci – tedy tehdy, jestliže na nich už nemá smysl provádět řádnou opravu.

„S konkrétními opravami teplou asfaltobetonovou směsí můžeme začít až když se teploty přes den pohybují nad 5 stupňů Celsia. Prozatím je ale počasí nestálé, občasný sníh stále brání opravám. Přesto jsme už začali aspoň s přípravnými pracemi, jako je frézování, bourání a řezání,“ objasnil Jaromír Kohut.

Aby opravy byly prováděny co nejkvalitněji, technické služby vloni zakoupily silniční frézu, finišer a válec o váze 3 tuny. „Fréza se záběrem 60 centimetrů slouží na vyfrézování živičných povrchů pro menší až střední práce. Pomocí výložníku jsou výfrezky rovnou nakládány na korbu nákladního vozidla. Je ideální pro použití v zastavěných částech města. Finišer se záběrem 0,5 až 3 metry je využíván při opravách výtluků malého, středního i velkoplošného rozsahu. Využití tohoto stroje vede k celkovému zkvalitnění provádění oprav výtluků. Současným použitím frézy a finišeru tak dochází k urychlení postupu všech činností a k úspoře lidské práce,“ pověděl ředitel. „Město prozatím vyčlenilo z rozpočtu na opravu silnic 7 milionů korun,“ doplnila mluvčí Jana Matějíková.