V ulici V. Nezvala již byly zahájeny opravy v úseku ke Kapkově vile. Následně budou pokračovat v Komenského ulici, a to v úseku mezi ulicemi F. Čejky a Frýdlantská. Tento týden se bude opravovat točna autobusové zastávky ve Frýdlantské ulici.

„Nejprve odfrézujeme povrch komunikace a provedeme výškovou úpravu uličních vpustí a kanálových poklopů. Následně na vozovku aplikujeme spojovací asfaltový postřik a položíme nový asfaltový povrch finišerem. Asfaltobetonovou vrstvu pak zhutníme válcem a následně ještě ošetříme pracovní spáry,“ popsal předseda představenstva městské společnosti TS Jaromír Kohut s tím, že práce budou trvat zhruba tří týdny, pokud budou klimatické podmínky příznivé.

Náklady jsou vyčísleny na více než 1,5 milionu korun. V místě oprav platí v době prací zákaz parkování.