Od loňských povodní již uběhl téměř rok, stále jsou však oblasti, které se s následky velké vody vyrovnávají a jimž je zapotřebí pomoci. Nemusí se jednat pouze o oblasti přímo zasažené vodním živlem, ale velkým problémem, který se ukázal po povodních na severní Moravě, byly sesuvy půdy. „Jsem velmi rád, že můžeme i nadále pomáhat lidem, kteří byli zasaženi povodněmi v roce 2010. Právě další finanční pomoc obci Dolní Domaslavice, která byla po povodních postižena sesuvem části svahu, je jedním z příkladů této následné pomoci,“ uvedl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo.

Půlmilionový dar Dolním Domaslavicím navazuje na pomoc, kterou v této obci Diecézní charita ostravsko-opavská realizovala loni, i v tomto případě se tedy jedná o pokračování pomoci a již zaběhlé spolupráce. „Mnohé ničivé dopady povodní se často projeví až za několik měsíců, obzvláště pak po zimě. A také volba formy sanací či vytvoření preventivních opatření proti velké vodě je velmi často časově náročná. I proto je Diecézní charita ostravsko-opavská připravena nadále pomáhat tam, kde ničivé dopady povodní stále nebyly zcela odstraněny či nadále ohrožují životy lidí,“ dodal Curylo.

Dolní Domaslavice byly v loňském roce zasaženy sesuvy půdy důsledkem podmáčení během dlouhotrvajících dešťů a zvýšené hladiny spodní vody během loňských povodní. Tyto sesuvy loni přímo ohrožovaly a poškodily obydlí občanů a ohrožení v tomto směru není ještě zcela nivelizováno. „K provedení dalších kroků preventivně – sanačního zajištění pro minimalizaci rizik je nutno vybudovat ve východní části lokality hydrogeologický vrt. Pokud se zjistí, že hladina spodních vod nebyla bezpečně snížená, bude nutné provézt opatření na snížení této hladiny. Dále je zapotřebí provést obnovu sesuvem a sanačními pracemi poškozeného terénu, a to ve vazbě na nezbytné povrchové odvodnění lokality a převedení těchto vod do přehradní nádrže,“ nastiňuje využití daru starosta Dolních Domaslavic Pavel Postůvka.

„Jsme rádi, že jsme mohli, byť malým dílem, přispět k této pomoci,“ řekl Martin Hořínek, ředitel Charity Český Těšín, která loni pomoc Dolním Domaslavicím spoluiniciovala a která v oblasti působí a je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské a dodal: „Letos jsme v Dolních Domaslavicích zaznamenali rekordní výnos Tříkrálová sbírky. Jak je vidět, oboustranná podpora Charity a obyvatel regionu zde funguje více než dobře.“