Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Staříč?
Obec Staříč je příhodně umístěna blízko statutárního města, u páteřní komunikace a zároveň v dostatečném odstupu od průmyslových areálů a ve slušné dojezdové vzdálenosti od krásných hor. Je součástí dvou sdružení obcí SMOPO (Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice) a DSO (Dobrovolný svazek obcí Olešná). 

Je Staříč něčím výjimečná či originální v porovnání s jeho okolím?
Prakticky celá obec leží v dobývacím prostoru těžby uhlí, kde se dlouhou dobu projevovaly a byly s těžební společností řešeny důlní poklesy, které už během let dozněly. Na dvou koncích katastru leží zatím osiřelé areály důlních lokalit Staříč II a III. Naproti tomu bych vyzdvihnul chráněné území Kamenná, jediné místo na Severovýchodní Moravě, kde se vyskytují střevlíkovití brouci. V travnatém porostu kromě trav roste hořec brvitý a žlutý, voskovka menší, bradáček vejčitý a lilie zlatohlávek. Zdejší lokalita je nejsevernější místo, kde se daří lnu žlutému. Ten byl díky barvě a tvaru květu významným českým heraldikem Jiřím Loudou zapracován do znaku obce.

Obec Staříč, březen 2021.Obec Staříč, březen 2021.Zdroj: Deník/Jan Smekal

A jak se ve Staříči žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Staříč do loňska žila bohatým kulturním a sportovním životem. Kalendář akcí v obci byl pokaždé plný akcí spolků nebo obecních. Už rok jsme v tomto omezeni opatřeními. Lidé nepřestali být družní, vnímaví a solidární, ale čekání na návrat ke stavu alespoň podobnému normálu je příliš dlouhé a na náladě lidí se to viditelně podepisuje. Trápí nás nárůst tranzitní dopravy přes obec a bezohlednost řidičů aut a motorkářů, kteří si myslí, že jsou nesmrtelní. Myslím, že občané oceňují, že nezůstáváme stát na jednom místě, zatímco výstavba kanalizace se snad chýlí ke konci, chystá se velká rekonstrukce školy. Také, že nejsme výrazně závislí na činnostech komerčních firem. Pořídili jsme vlastní traktor s příslušenstvím do lesa a většinu prací v údržbě lesů i veřejných prostor řešíme vlastními silami. Jsme blízko Frýdku-Místku se spojením MHD a zároveň vyjdete pár metrů za domy a jste v lese, na louce nebo na poli. Máme krásný kulturní dům, nový domov pro seniory, tři multifunkční hřiště včetně částí s herními prvky pro malé děti, velký sportovní areál pod Okrouhlou s fotbalovými hřišti, workoutem, pumptrackem a singletrailem.

Když byste měl někoho pozvat do Staříče, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Až to bude možné, tak by měl každý navštívit Cvičnou štolu, kde je krásná expozice hornického dobývaní se zasvěceným výkladem zapáleného havíře. Nádherný výhled do okolí i na vzdálené hory poskytuje rozhledna na Okrouhlé a pod ní je krásný sportovní areál s vyžitím pro pěší i cyklonadšence. Krásný kulturní dům s velkou restaurací je, kromě kuchyně, bohužel už rok nevyužitý. V centru obce nepřehlédnete kostel Nalezení svatého kříže z 16. století s farou z 18. století.

Obec Staříč, březen 2021.Obec Staříč, březen 2021.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete ve Staříči?
V první fázi jsme organizovali dostatečné zásoby roušek, které šili šikovní dobrovolníci a roznášeli skauti, sehnali jsme seniorům nanoroušky a dezinfekci a tento týden několik kusů respirátorů seniorům. V současnosti dezinfikujeme veřejné prostory, zastávky a kontejnery. Při těchto pracích bychom se neobešli bez intenzivního zapojení dobrovolných hasičů, kterým bych chtěl touto formou veřejně poděkovat. Snažíme se v tom chaosu vydávaných, opravovaných a doplňovaných opatření pomoci ujasnit lidem, jaká pravidla aktuálně platí, kde je najdou a co ten nesrozumitelný text vlastně znamená.

Jaké jsou plány Staříče dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?
V letošním roce chceme dokončit a zprovoznit splaškovou kanalizaci. Projektujeme rekonstrukci školy a školky s výstavbou sportovní haly, abychom měli dostatek prostoru pro dvě třídy v každém ročníku. Připravujeme projekty chodníků a cyklostezek na obou koncích obce s jejich propojením se sousedními obcemi a chceme vyzvat dopravní projektanty k řešení zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci. Chceme se aktivně podílet na plánech na obnovu pohornické krajiny zejména v lokalitách bývalých těžebních závodů.