„K rozhodnutí dospělo na základě vyhodnocení dosavadního vývoje a strategického směřování nemocnice. Pro pacienty nemocnice bude nadále krev zajištěna v potřebném rozsahu a kvalitě dodavatelsky," stojí ve vyjádření nemocnice.

Pro řadu lidí, kteří chodívají darovat krev leckdy dlouhé roky, znamená konec odběrového místa šok. Na nezájem dárců si přitom nemocnice, která je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, nemohla stěžovat. Jen od ledna do června darovalo v nemocnici krev celkem 1332 dárců, z toho 1101 mužů a 231 žen. Dárcovská základna však postupně stárne. A podle kraje se odběr krve nemocnici nevyplatí, alespoň podle čísel.

„Z ekonomického pohledu je úsek dárcovství krve komerční činností nehrazenou ze zdravotního pojištění. V posledních letech trvale klesá počet dárců a tedy i počet odběrů. Ekonomika oddělení je od roku 2010 trvale ztrátová," řekla Deníku Miroslava Chlebounová z oddělení vnějších a vnitřních vztahů krajského úřadu.

KRAJ: PÉČI TO NEOHROZÍ

Nemocnice bude nadále zabezpečovat provoz centrální laboratoře, krevní banky včetně zásob transfuzních přípravků a krevních derivátů, hematologické ambulance a odběrového boxu pro pacienty ambulancí nemocnice.

„Zřizovatel nemocnic, který dohlíží mimo jiné na dodržování dostupnosti poskytování zdravotní péče, nevyhodnotil tento krok jako snížení dostupnosti poskytování zdravotní péče pro občany," doplnila Miroslava Chlebounová.

Dosavadní dárci krve mohou využít služeb ostatních odběrových míst ve městě a okolí. Zvýšený zájem také může očekávat například soukromé Krevní centrum ve Frýdku-Místku nebo okolní nemocnice. Například v třinecké nemocnici na Sosně, kde za letošní první půlrok darovalo krev celkem 1895 lidí, se provádí také odběr krevní plazmy.

Dárcovství s sebou nese i několik výhod. Za každý odběr je počítána úleva na daních ve výši dva tisíce korun. V den odběru mají lidé nárok na pracovní volno s plnou náhradou mzdy, dárci navíc získávají důkladnou kontrolu nad svým zdravotním stavem.