Připraví je k osobnímu předání do vybraných mateřských školek regionu. Podpora opylovačů prostřednictvím hmyzích domečků je jedním z letošních témat Třineckých železáren v oblasti péče o životní prostředí.

„Zaměřili jsme svou pozornost na tvorbu hmyzích úkrytů, které pomáhají k ochraně a poskytují vhodný prostor k zabydlení. Zejména pak pro včelky samotářky a čmeláky,“ vysvětlil Radim Klimša, vedoucí odboru životního prostředí Třineckých železáren.

Pracovníci odboru životního prostředí hutě poskytli žákům tříletých oborů do hodin praktické výuky ukázky hotových hmyzích domečků. Jejich úkolem bylo vyrobit je ze dřeva podle poskytnutých vzorů a fotografií. Nejen užitečný hmyz, ale především včelky samotářky a čmeláci tak najdou vhodný úkryt v podobě budek a čmelínů. Část práce už je hotova, a to dvanáct hmyzích domků. Konstrukčně složitější úkryty pro čmeláky jsou právě v procesu dokončení.