Na schůzku, kterou zahájil předseda osadního výboru Ivan Pavlas, přišel náměstek primátora Libor Koval, šéfové městských firem i Jiří Lederer z odboru životního prostředí. Za vedení stavby R48 dorazil Jiří Kučera, který mluvil o průběhu výstavby silnice v Chlebovicích a okolí.

„V místě křížení R48 a komunikace Chlebovice – Staříč je založen mostní objekt na pilotech. Na pravém mostě se bední a armují mostní opěry. Během dvou měsíců dojde k výstavbě vlastní skruže a provede se nosná konstrukce mostu. Mezi tímto mostem a mostem přes polní cestu a místní potok, zhruba 250 metrů směrem na Příbor, je plocha zpevněná sanačním opatřením, pod kterým jsou provedeny štěrkopískové piloty,“ řekl Kučera s tím, že důvodem tohoto opatření bylo špatné podloží. Piloty mají eliminovat rozsah sedání zhruba sedmimetrového násypu, který bude navezen v červenci a srpnu.

Nosná konstrukce možná v září

„Vedle budovaného mostního objektu přes komunikaci na Staříč se staví opěrná zeď, která bude držet svah na pravé straně trasy směrem na Frýdek,“ informoval Kučera s tím, že horní nosná konstrukce mostního objektu, která povede nad komunikací, by mohla být hotova v září.

„Oba mostní objekty bychom rádi uvedli letos do takového stavu, aby se po nich dalo přejet v rámci budované R48 z jedné strany na druhou. Levé mosty, které jsou ve směru Rychaltice – Frýdek, bychom chtěli zprovoznit pro staveništní dopravu k 15. září,“ řekl hlavní stavbyvedoucí.

Doplnil, že za mostním objektem je již část navezeného násypu a během měsíce června budou zahájeny práce na kanalizaci, která povede středem vlastní komunikace. Ta bude svádět vody z vlastní vozovky přímo do okolních vodotečí.

Jako zajímavost uvedl, že v případech havárie na dálnici jsou vybudovány na konci každého úseku kanalizace šoupátkové šachty, jejichž klapy zablokují únik provozních kapalin do okolních vodotečí.

Závěrečná prohlídka mostku chybět nebude

Povrch vozovky na úseku Rychaltice-Frýdek-Místek bude v převážné většině betonový.

„Se živičnými úseky se počítá pouze u mostních objektů, zhruba 30 metrů před každým mostem, na každou stranu. Existují také i drobnější výjimky, hlavně na začátku úseku v Rychalticích,“ dodal Kučera. Dle jeho vyjádření celou stavbu uvedou do provozu koncem příštího roku.

Lidé měli připomínky především ke křižovatce směrem na Staříč. „V současné době máme problém vjet ze „Staříčské“ na komunikaci směrem do Místku. Je to katastrofa, neboť musím dávat přednost autům ze třech směrů. Kolikrát tam stojím i 15 minut,“ posteskl si Jiří Kozel.

Místní rovněž poukazovali na znečištěnou komunikaci a prach. Ze strany stavby byla slíbena větší pozornost při čištění komunikací.

„A jak to bude se starým mostem? Počítáte s výstavbou nového? Nevěřím, že ten most bez úhony vydrží po takovém náporu denně projíždějících nákladních aut,“ připomínkoval dále Jiří Kozel.

„Po dokončení stavby bude provedena prohlídka a pokud se zjistí, že došlo k nějakému poškození či narušení, máme jako stavba za povinnost uvést vše do původního stavu,“ uzavřel Jiří Kučera.