Dvě studentky oslovily v první polovině srpna 243 žen a 217 mužů. Respondenti odpovídali na dvanáct otázek týkaly se například spokojenosti s provozováním parkovišť, veřejným osvětlením nebo městským mobiliářem, což zahrnuje autobusové zastávky, dětská hřiště, pískoviště a také lavičky.

„Pokud kumulujeme kategorie spokojen a velmi spokojen, máme za cíl v každé oblasti mít pětasedmdesát procent spokojených. U těch hlavních činností, jako je údržba veřejného osvětlení, zeleně nebo místních komunikací, cíl naplňujeme," řekl šéf technických služeb Jaromír Kohut s tím, že přes 75procentní hranici se nepodařilo dostat třeba u spokojenosti s provozováním parkovišť, přesto byl podíl kladných hodnotitelů v této oblasti nejvyšší od roku 2011 skoro 60 procent. Počet nespokojených se snížil o skoro osm procent oproti minulému roku. Stouplo také kladné hodnocení zimní údržby komunikací, úklidu města nebo údržby zeleně v Místku.

Zvýšila se také spokojenost s čistotou veřejných toalet nebo provozu veřejného osvětlení, které dosáhlo jedné z nejvyšších hodnot od roku 2004. Spokojených bylo skoro 95 procent dotázaných.

Naopak mírně pokleslo kladné hodnocení údržby zeleně ve Frýdku na 74,6 procenta. „Management technických služeb si pro příští rok vytyčí za cíl zlepšit údržbu ve Frýdku tak, aby spokojenost občanů přesáhla minimálně osmdesát procent," přislíbil Jaromír Kohut.

V plánu jsou také úpravy vánoční výzdoby ve městě spokojenost s ní totiž poklesla o více než čtyři procenta na letošních 81,7 procenta. „Je to dáno tím, že léta se v této oblasti nic nového neudálo," řekl šéf technických služeb s tím, že by letos měla být obměněna výzdoba třídy T. G. Masaryka. Příští rok je v plánu obnova a rozšíření výzdoby například v ulicích 8. pěšího pluku, Bruzovská nebo Revoluční.

Na desetinu procenta stejná jako loni byla spokojenost s nasvětlením přechodů pro chodce, která přesahuje 83 procent. Přibližně stejný podíl kladně hodnotících byl také u dotazu, který zjišťoval spokojenost s úrovní slavnostního osvětlení historických objektů.