Kromě budovy s dvěma klubovnami a kuchyňkou budou mít k dispozici také pozemek pro venkovní hry. Náklady ve výši dvou milionů korun byly hrazeny z darů sponzorů a příznivců tohoto projektu. Mezi největší podporovatele patří obec Sviadnov, která poskytla vhodný pozemek v centru obce a postupně také 170 tisíc korun. Dřevěný materiál byl zvolen jednak kvůli vyšší rychlosti stavby, ale také kvůli peněžní úspoře klubovna totiž stojí na patkách namísto klasických betonových základů.

Středisko Petra Bezruče má v současnosti 110 členů, z toho asi 90 dětí. Přibližně třetina členů střediska je ze Sviadnova. Kromě vlastní budovy je u klubovny k dispozici i dostatečně velký pozemek pro venkovní hry dětí. Stavba byla zahájena v polovině roku 2015, v klubovně se budou scházet i místní kroužky.

Slavnostní otevření nové klubovny, která se nachází poblíž restaurace Ondráš, se koná v pátek odpoledne. V sobotu je na programu den otevřených dveří.