„Kapacita jablunkovské čistírny odpadních vod, která pochází z roku 2002, je již naplněna, což nám v některých momentech způsobuje provozní problémy. Vzhledem k tomu, že se na ni mají postupně napojovat další odkanalizované lokality, je nutné čistírnu rozšířit a technologicky posílit. Týká se to především biologického stupně čistění, konkrétně provzdušňování aktivační nádrže, a kalového hospodářství, kdy bude zvýšena kapacita strojního odvodňování kalů. Hotovo by mělo být na podzim,“ řekl ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V jablunkovské čistírně bude za více než dva miliony korun letos také modernizováno hrubé předčištění tedy první stupeň v procesu čištění odpadních vod.

Za 11 milionů korun bude v čistírně odpadních vod pro Frýdek-Místek bude ve stávající budově kalového hospodářství instalována linka strojního zahuštění kalu. Vybudováno bude také čerpání přebytečného kalu k lince, posílena bude čerpací stanice vnitřní kanalizace a doplněna automatická tlaková stanice.

„Přínos bude energeticko-ekologický. V současnosti přečerpáváme přebytečný kal přes usazovací nádrže, odkud ho společně s primárním kalem odpouštíme do čerpací stanice a dále do vyhnívací nádrže. Tímto způsobem ovšem čerpáme také značný objem vody, kterou následně musíme zahřívat na 37 stupňů Celsia, což je energeticky náročné. Díky této investici se tomu vyhneme a celý proces bude výrazně efektivnější a ohleduplnější k životnímu prostředí,“ vysvětil Jan Tlolka. Hotovo by mělo být do konce roku.

V čistírně odpadních vod v Třinci bude za 11 milionů rekonstruováno odvodňování kalu.

„Stávající odvodňovací lis z roku 1994 je již z hlediska požadovaného výkonu a výstupní sušiny odvodněného kalu nevyhovující. Zařízení je vzhledem k době svého využití již značně opotřebované,“ řekl Tlolka.

„V letošním roce investujeme do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod 260 milionů korun. Na Frýdecko-Místecku se budou realizovat projekty za celkem 88 milionů korun. Některé zahájíme i dokončíme, některé dokončujeme z loňska, některé stavby přejdou do další sezony. V letošním roce tak v okrese vynaložíme na odvádění a čištění odpadních vod 42 milionů korun,“ konstatoval generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.