„A co uděláme, když jsou dveře horké a nemůžeme jimi utéct?" ptá se Adam Majtner, hasič z Třineckých železáren skupinky druháků. „Skočíme z okna!" vykřikne bezelstně jeden ze školáků a rozveselí tak oba dosud vážně se tvářící příslušníky hasičského záchranného sboru třinecké hutní firmy.

Adam Majtner spolu s Markem Puškou navštěvují třinecké základní školy, kde žáky učí, jak se zachovat v případě požáru a jiného nebezpečí. Tento týden jejich besedu absolvovaly děti Církevní základní školy v Třinci. Dozvěděly se v ní například, jak se zachovat v případě, že v domě vypukne požár, co je to únikový plán, rozpoznat varovný signál a také, co všechno může v domácnosti způsobit požár.

„Besedy se děti aktivně účastní a nacvičují jednotlivé situace, což jim pomůže lépe si vše zapamatovat," vysvětluje Adam Majtner krátce poté, co si s dětmi zahrál jednu scénku. „Probudíte se a cítíte kouř, takže si zakryjete nos i pusu a co nejníže při zemi, abyste se nenadýchali kouře, dojdete ke dveřím. Nejdřív ale zkusíte, jestli jsou horké. Proč? Protože za nimi může být oheň, a to je nebezpečné," líčí pozorně naslouchajícím školákům, které z něj nespustí oči.

SCÉNKY A DISKUZE

Vyprávění doprovází scénkami a děti po celou dobu zapojuje do diskuze. Děti se dozvědí, kdo jsou hasiči a jak jim mohou pomoci, co je to dobrý a zlý oheň, jak se zachovat, hoří-li na nich oblečení, jaká je první pomoc při popáleninách, jak se zachovat, uslyší-li sirény. Seznámí se také s podmínkami vzniku ohně nebo s přístroji na detekci požáru.

„Prevence požáru samozřejmě patří k práci hasiče stejně jako jeho poslání zachraňovat. Je důležité učit už malé děti správně se zachovat, pokud k nepředvídané situaci dojde, což v řadě případů může zachránit život," tvrdí Libor Blažek z Hasičského záchranné sboru TŽ.

Besedy jsou součástí preventivně výchovného programu Hasík CZ Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který realizuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje už několik let. Do škol za dětmi druhých a šestých tříd chodí dobrovolní i profesionální hasiči a v kamarádské atmosféře je učí, jak se zachovat v nebezpečných situacích. (lmo)