Na úvod nabízíme srovnání. K prvnímu říjnovému dni bylo v karanténě podle zaslaných údajů Krajské hygienické stanice (KHS) Ostrava 69 tříd ze 36 základních škol v Moravskoslezském kraji a 43 tříd ze 32 středních škol. Posuňme se o necelé dva týdny dopředu. K datu 12. října už hygienici registrují 173 tříd ze 76 základních škol, to je celkem 2823 žáků a 100 tříd ze 45 škol středních, zde hovoříme o 1289 studentech.

Falešná pozitivita více než u poloviny testů

Začátkem září se na všech základních a středních školách v České republice konalo plošné testování žáků a studentů, a to v rámci tří etap (1. či 2. září, 6. a 9. září). Data z krajské hygieny nicméně ukazují, že toto testování odhalilo naprosté minimum žáků nakažených covidem. A toto minimum se následně ještě snížilo, když u většiny pak byla prostřednictvím PCR testu pozitivita vyloučena. V Moravskoslezském kraji (MSK) bylo na ZŠ a SŠ v září provedeno dohromady 361 703 antigenních testů.

„Celkem bylo v MSK zachyceno 32 pozitivně testovaných žáků na onemocnění Covid-19, jedná se o počet pozitivních po provedení RT-PCR testu. Tito pozitivní vzešli z antigenního testování, kdy bylo pozitivně testováno 90 žáků, přičemž u 58 z nich se pozitivita na základě RT-PCR testu nepotvrdila,“ konstatuje vedoucí oddělení kanceláře ředitele KHS Ostrava Jana Beneš. Ještě dodejme, že v Moravskoslezském kraji nemusela být v září kvůli covidu uzavřena žádná škola.

Na distribuci testů do škol se podílel i krajský úřad. Celkem bylo od letošního dubna do zatím poslední várky v srpnu rozvezeno do škol v MSK 2 151 295 testovacích sad.

Další testy nebudou, tvrdí ministerstvo

Ještě v minulém týdnu hovořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR o tom, že další plošné testování na školách by se uskutečnit mohlo. Tento týden otočilo. „V tuto chvíli o pokračování plošného testování ve školách neuvažujeme,“ potvrdila Deníku Martina Čovbanová z tiskového oddělení resortu zdravotnictví.

Také z údajů ministerstva je jasné, že zářijové testování přineslo nízké počty nemocných žáků. Martina Čovbanová přidává konkrétní čísla za celou Českou republiku. „V prvním testu PCR bylo potvrzeno 123 záchytů, ve druhém termínu testování to bylo 181 a ve třetím kole 134 záchytů,“ dodává.

Na zhrošující se stav v Moravskoslezském kraji reagoval také náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny. „Mnozí žáci a studenti se ještě teď vyrovnávají s důsledky, které způsobilo uzavření škol během lockdownu na jaře tohoto roku. Sebekvalitnější distanční vzdělávání zkrátka nemůže nahradit přímý kontakt s pedagogem během výuky ve třídě. Proto považuji za nutné, aby se karanténa nařizovala opravdu jen v nejnutnějších a opodstatněných případech. Zároveň ředitelé musí dostat jasné úřední rozhodnutí, jak mají postupovat, které žáky mají poslat do karantény a na jak dlouho," řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

K TÉMATU

Jak to vypadalo ve školách přesně před rokem?
Pokud bychom se vrátili v čase přesně o jeden rok, byly touto dobou, tedy 14. října 2020, uzavřeny už všechny základní, střední i vysoké školy, konzervatoře a školní družiny v celé ČR. ZŠ jely v omezeném režimu už od 5. října 2020. Tehdy byl na všech druhých stupních zakázán tělocvik, v hudební výchově se nesmělo zpívat. Od 12. října 2020 se měli žáci druhého stupně ve školách střídat po týdnu – jeden týden distanční výuka, jeden týden prezenční. Toto pravidlo se ale v praxi dlouho neohřálo, protože už o den později vyhlásila vláda novou restrikci a od 14. října 2020 se tak školy zavřely kompletně. Původně měl tento stav podle vlády trvat necelé tři týdny, od 2. listopadu 2020 se měly školy vracet k normálu. Jak všichni víme, tento předpoklad vzal brzy za své. Děti z prvních a druhých tříd ZŠ a ze speciálních škol se do lavic vrátily 18. listopadu. O týden později mohly do školy chodit už i závěrečné ročníky středních škol. Od 30. listopadu se obnovila prezenční výuka pro 3. – 5. třídy ZŠ a deváťáky, zbytek druhého stupně ZŠ čekala v prosinci rotační výuka. Před Vánocemi nicméně resort školství oznámil, že od ledna se opět vrátí režim distanční výuky, do školy chodili po novém roce jen žáci prvních a druhých tříd ZŠ, otevřeny byly i školy speciální. Od 12. dubna se do lavic vrátili ostatní žáci prvního a všichni žáci druhého stupně ZŠ, ale opět formou rotační výuky, tzn. střídali se po týdnech, tehdy také začalo ve školách antigenní testování.