Sdružení OSBT vzniklo loni kvůli hromadícím se problémům, jež se týkaly žalostného stavu bytů a domů, do kterých vlastník neinvestuje. Nyní má asi 1800 členů. Majitelé bytů však nedávno s OSBT přerušili kontakty – údajně proto, že občanské sdružení pro ně není kvalitní a důvěryhodný partner. - více ZDE

Více k tématu si přečtěte v souvisejích článcích

Firma CPI nyní spoléhá na nové „komunikační kanály“, jimiž chce lidem přístup k informacím usnadnit. Není bez zajímavosti, že podobným problémům čelí i jinde.

Firma má celkem 13 tisíc bytů, komunikace je složitá

„Společnost CPI Byty vlastní na celém území České republiky téměř 13 000 bytů. Komunikace s jednotlivými nájemníky je poměrně složitá, každý region, každé město má svá specifika. Přesto existuje řada informací a aspektů, které jsou pro všechny nájemníky shodné, bez rozdílu regionu. Společnost tak vyslyšela volání nájemníků po lepší informovanosti, ke které nepřispěla ani spolupráce s občanskými sdruženími, což dokládají zkreslené informace a dotazy, se kterými se na nás nájemníci obracejí,“ tvrdí mluvčí skupiny CPI Michaela Winklerová.

Dodala, že nové webové stránky www.cpibyty.cz jsou v provozu od července, a to v pracovní verzi, kterou firma „neustále doplňuje, vylepšuje a dolaďuje“. Winklerová řekla, že do konce léta by měly být plně funkční, přičemž základní obsah stránek je rozdělen na čtyři části. (podrobnosti k novým komunikačním kanálům CPI v rámečku pod článkem)

Bujok je skeptický, na stránky OSBT chodí jen asi padesát lidí denně

Šéf OSBT Roman Bujok přitom naznačuje, že internet jako informační zdroj k bytům používá mizivé procento nájemníků. „Je tam část lidí, kteří pracují v železárnách, a mají tak k němu přístup. Ale většina jsou buď starší nájemníci, a ti spoléhají na své rodinné příslušníky, nebo méně vzdělaní lidé. A oni internet nepoužívají vůbec, případně minimálně. Pokud se jim ty informace nedají doslova na podnos, tak to nečtou,“ všiml si Bujok.

Webové stránky OSBT podle něj navštěvuje v průměru třicet až padesát lidí denně, například v neděli jich bylo 36. „Já bych CPI přál, aby to bylo víc, ale ohledně tohoto informačního kanálu jsem skeptický,“ pravil v pondělí Bujok.

Michaela Winklerová upozornila, že část informací, které firma zveřejní na webu, se k nájemníkům dostane i v podobě tištěného magazínu Bydlení. „Bude jim distribuován přímo do schránek,“ řekla mluvčí. Distribuce prvního čísla proběhla v červenci, druhé číslo vyjde začátkem října a další pak v lednu 2011.

Tiskovinu firma slibovala už v loňském roce

Podle Bujoka firma něco podobného slibovala už na schůzkách na sklonku loňského roku, tehdy ovšem ještě jako společnost Byty Třinec. - více ZDE

Předseda OSBT tvrdí, že firma se k vydávání magazínu odhodlala až nyní, protože dříve „neměla lidem co nabídnout“. A myslí si, že CPI magazínem sleduje zejména to, aby nájemníky připravila na „pronikavé“ zvyšování nájmů.

Michaela Winklerová popisuje nové komunikační kanály

Webové stránky www.cpibyty.cz jsou v provozu od 1. července (v pracovní verzi), kterou neustále doplňujeme, vylepšujeme a dolaďujeme. Do konce léta by měly být plně funkční. Základní obsah stránek je rozdělen na čtyři části:

1. První je věnovaná výhradně informacím pro nájemníky, obsahuje tedy informace, které společnost sděluje svým nájemníkům (web je rozdělen podle měst, takže každý nájemník snadno získá informace týkající se výhradně jeho města nebo oblasti), dále informace související s bydlením (přehled poplatků, způsob plateb, účtování služeb, kontaktní informace na pokladny a klientská centra apod.), na webu se budeme snažit také o poradenství, takže zde budou k dispozici informace týkající se bydlení obecně, služeb, zákonů, ke stažení jsou také formuláře jak pro komunikaci s vlastníkem či správou domů, tak s úřady.

2. Druhou část tvoří tzv. intranet, který je přístupný pouze nájemníkům, a to pod individuálním jménem a heslem. Intranet slouží ke vzájemné komunikaci správce a nájemníka, je zde vedena evidence bytové jednotky, její stav, případné opravy, záznamy dotazů a požadavků a jejich vyřízení, dále jsou zde uloženy kopie dokumentů souvisejících s bydlením a přehled o platbách a vyúčtováních. Intranet má výhodu hned z několika důvodů – nájemník může se správou řešit veškeré záležitosti kdykoliv během dne, bez osobní návštěvy; správce (společnost) i nájemník mají přístup ke stejným informacím a mohou je neustále sledovat, eliminují se tak případné nejasnosti nebo opožděné reklamace; kromě kontroly ze strany nájemníků je intranet také nástrojem vlastní kontroly správy. Při dotazech nebo požadavcích systém eviduje datum požadavku, vedení správy nebo společnosti tak může kdykoliv zkontrolovat, v jaké fázi se požadovaný dotaz nájemníka nachází a zda je jeho problém vyřešen v odpovídající lhů­tě.

3. Třetí část tvoří nabídka volných bytů. Vzhledem k tomu, že jde o celorepublikovou evidenci, je nabídka stále v rozpracované fázi. Do budoucna však bude nájemníkům poskytovat přehledné údaje o volných bytech společnosti CPI BYTY.

4. Podobnou nabídku připravuje společnost také v případě nebytových prostor, které patří do správy společnosti. Nabídka se do budoucna také objeví na webu CPI BYTY.

Podobné informace, jako jsou uveřejněny na webových stránkách, ovšem v kratší verzi, budou nájemníci dostávat v podobě tištěného magazínu BYDLENÍ, který jim bude distribuován přímo do schránek (v elektronické podobě k dispozici také na webu). Distribuce prvního čísla probíhá právě v těchto dnech, druhé číslo vyjde již začátkem října, pak začátkem ledna 2011 atd. Základními rubrikami jsou: Téma (které se zaměří na nejaktuálnější otázky spojené s bydlením) a Poradna (kde chceme nájemníkům pomoci s otázkami přídavků, různých žádostí, usnadnění plateb, nebo topení apod. Podrobnější informace pak budou vždy na webu.

Posledním komunikačním kanálem jsou stále se rozšiřující klientská centra a centra pronájmu bytů. V obou případech jde o informační pobočky s pokladnami, kde mohou nájemníci řešit své dotazy a žádosti osobně v provozních hodinách. Centra pronájmu bytů navíc slouží jako jakési realitní kanceláře a nabízejí výhradně byty ve vlastnictví CPI BYTY, a.s. Z dosavadní zkušenosti musíme říct, že jsou velmi vyhledávaná.