Takovou „výzdobou" projde každý, kdo zvolí cestu podchodem na vlakovém nádraží ve Frýdku.

„Celý měsíc tady nikdo neuklízí. Máme takové pěkné nádraží, ale je třeba, aby jej i někdo uklízel. Vždyť je to ostuda celého města, ne jen nádraží. Schodiště je hnus, stejně jako výtah. Vestibul je uklizený, ale v podchodu není nic, co by se dalo pochválit," přišla se o své poznatky podělit do redakce Deníku starší žena, která denně zmiňovaným prostorem prochází.

„Několikrát jsem na nepořádek upozornila, ale zaměstnankyně mi vždy vyhýbavým způsobem řekla, že prostě nejsou peníze. Nevím, zda si uklízejí sami, či na to mají firmu. Každopádně je to nedbalost šéfa, který zaměstnance nebo firmu nepohoní," měla v tom jasno Frýdečanka.

Podchod i schodiště jsou údajně majetkem Správy železniční dopravní cesty, a ta prý také zajišťuje i úklid těchto prostor. Jakým způsobem a kolikrát týdně, to už není tak zcela známo. Kompetentní osoba ze Správy železniční dopravní cesty, na kterou byla redakce odkázána, nereagovala ani na e-mail a bezvýsledné byly také i telefonické pokusy. Sdílná byla jedině Irena Biolová, žena, která vybavena smetákem a igelitovým pytlem likvidovala odpadky na schodišti v podchodu.

„Jsem zde nová. Dva dny. Šla jsem zkontrolovat, jak to tu vypadá. A zrovna přijdete, když je tady takový nepořádek," kývla směrem k místu, kde se kromě nedopalků válela prázdná placatka od vodky a spousta papírků.

„Uklízela zde nějaká studentka, už ale skončila. Měla na starosti i dvě budovy u nádraží a já převzala práci po ni. Před ní tu zase byl jeden důchodce, minulý týden odešel i on," okomentovala s tím, že tu nikdo dlouho nevydrží.

„Nikdo tu práci za ty peníze nechce dělat. Lidi jsou hrozní bordeláři. Čika a všechno odhazují na zem. Mám tu chodit zametat jen třikrát týdně, ale to by lidé chodili po kolena v odpadcích. Byla jsem zde včera večer a podívejte se! Tady aby člověk chodil co dvě hodiny. Přijedou tři vlaky z Těšína a můžete uklízet zase," popsala Irena Biolová. „Ani v Anglii jsem nezažila, že by si někdo dovolil odhodit něco na zem, natož nedopalek," dodala. Vysvětlila, že prostory v podchodu jsou rozděleny na úseky, tedy uklízí pouze přidělenou část.

„Vídávám tu takového malého černého Cikána, který čistí podlahu strojově. Já vynáším také koše na perónu," řekla. Za hlavní původce nepořádku považuje mládež, feťáky a bezdomovce. „K večeru se tady stahují podivná individua, a protože nemají na fet, čichají toluen. Pak se tu válí prázdné plechovky. Jo, lidé by chtěli mít čisto, ale sami si stelou pod nohy," uzavřela Irena Biolová.