„V roce 2017 se do knihoven v Třinci zaregistrovalo 5 725 čtenářů, což je 15,9 procent z celkového počtu obyvatel města. Z toho 94 procent tvoří uživatelé ústřední knihovny. Čtenářů do 15 let se zaregistrovalo 1 814,“ řekla ředitelka Knihovny Třinec Martina Wolná. Zatím nejvíce registrovaných čtenářů zde měli v roce 2015 celkem 5 834.

„On-line služby využilo 40 335 uživatelů. Knihovnu, její pobočky a akce navštívilo 142 817 návštěvníků,“ dodala Wolná.

Také Místní knihovna Mosty u Jablunkova zaznamenala více uživatelů.

„K 31. prosinci 2017 jsme měli 450 čtenářů, z toho 178 dětských do 15 let. V každém roce v červnu pořádáme slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, na kterém každý pasovaný obdrží čtenářský průkaz s roční registrací zdarma, medailí Už jsem čtenář a knížku z projektu Knížka pro prvňáčka,“ vysvětlila knihovnice Hedvika Onderková.

Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí si své čtenáře drží přibližně na stejné úrovni. Mají jich kolem 12 procent z celého počtu Frýdlantu, k 31. prosinci 2017 to je 1 209 čtenářů všech věkových kategorií, z toho 313 dětí do 15 let, což je celorepublikový průměr. A o své čtenáře se zde poctivě starají.

BESEDY I KURZY

„Akcí máme spousty, pro děti z mateřských a základních škol děláme pravidelné besedy na různá témata, okolo 200 ročně. Letošní novinkou je celoroční soutěž pro děti Lovci perel, některé děti se přihlásily do knihovny jen kvůli této soutěži. Pořádáme různé kurzy, ale dělali jsme také například Rande naslepo. V létě máme knihy a časopisy na koupališti. Pro nové čtenáře máme vždy v březnu měsíci knihy a v říjnu v Týdnu knihoven registraci zdarma,“ řekla ředitelka knihovny Pavla Ručková.

MALÁ KNIHOVNA

Prostorové vybavení Knihovny Dobrá neumožňuje rozvíjet komunitní činnost. A tak se zde zaměřili na služby čtenářům a jsou zde velmi úspěšní.

„Děti, které se přihlásí do knihovny po informačních lekcích, mají registraci zdarma. Od roku 2012 se nám zvýšil počet registrovaných čtenářů ze 395 na 906. Uživatelů knihovnických služeb v roce 2017 jsme měli téměř 32 tisíc,“ uvedla ředitelka Marie Mališová a dodala, že místní knihovna v Dobré má mezi veřejnými knihovnami poněkud zvláštní postavení. Je jednou z nejmenších knihoven, které poskytují i ostatním obcím v okolí profesionální knihovnické služby. Tyto služby poskytují pro dalších devět okolních obcí.