Chodcům i cyklistům patří vždy pravý okraj cyklostezky ve směru jízdy nebo chůze. Město trasu doplní o nové značení.„Původně byly některé úseky cyklostezky budovány jako dělená cyklostezka, tzn., že pro každou skupinu uživatelů – chodce a cyklisty – byla vyčleněna vždy jinak barevná polovina chodníku. To už neplatí. Toto rozdělení nebylo šťastné a vedlo k problémům při řešení přestupků a kolizí mezi cyklisty a chodci,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Leonard Varga (Piráti).

Demolice nevyužívaných objektů v bývalé Lembergerově tkalcovně ve Frýdku, 3.8.2022.
Bývalé textilka ve Frýdku jde k zemi, lidé se bojí dalšího "betonového monstra"

Barevně dělené úseky cyklostezky zůstávají takto odlišené i nadále, jelikož výměna dlažby by byla finančně nákladná. Město však nechalo zakrýt původní piktogramy a chystá další značení.

„Abychom zdůraznili skutečnost, že i tato část cyklostezky je společnou cyklostezkou pro cyklisty i chodce, doplníme pro každý směr jízdy nebo chůze piktogram se šipkou ve směru jízdy či chůze a symbol chodce a cyklisty,“ dodal náměstek primátora Leonard Varga. Nové piktogramy na cyklostezce mají být doplněny během srpna.