Cyklistům, nebo třeba i běžkařům, kteří pojedou po frýdecko-místeckých „polňačkách“, nyní teoreticky hrozí nebezpečí, že na ně zpoza buku vybafne policista s pokutovým bločkem v ruce. „Podle lesního zákona je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních. Jízda cyklistů je tedy povolena pouze po místních komunikacích a vyznačených cykostezkách,“ napsala mimo jiné v otevřené odpovědi na otevřený dopis primátorka města a současně vrchní velitelka frýdecko-místecké městské policie Eva Richtrová (ČSSD).

„Pracovníci magistrátu nemohou souhlasit s jízdou na kolech. To je stanovisko v souladu s lesním zákonem, který takovéto aktivity zakazuje. Ostatní rekreační aktivity, jako pěší a naučná turistika, sběr lesních plodů a hub a další aktivity, které jsou v souladu s lesním zákonem, jsou podporovány,“ uvedla dále v dopise primátorka.

Slovní přestřelka pomocí „otevřené“ korespondence se strhla mezi frýdecko-místeckou radnicí a zástupci České mountainbikové asociace Čemba poté, co před několika týdny lesní dělníci nenávratně zdevastovali lesní stezku přes Palkovické hůrky. Tu dobrovolníci z Čemby vloni po ústním souhlasu města, kterému tyto lesy patří, opravili. Město následně nešetrný zásah omluvilo kůrovcem.

„Čemba provedla úpravu lesní pěšiny na vlastní zodpovědnost. My jsme upozornili na skutečnost, že v případě nutnosti pěšinu využijeme pro lesnickou činnost. Les bohužel zasáhla kůrovcová kalamita a my jako jeho majitel a správce, musíme napadené dřevo vytěžit, přiblížit a odvézt,“ vysvětlila tisková mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

Zničení oblíbené pěšiny mezi místními obyvateli vzedmulo obrovskou vlnu nevole. Na internetových stránkách sdružení Čemba se už k protestu připojilo přes 2 200 lidí. Sdružení také předalo primátorce města Evě Richtrové otevřený dopis s výzvou: Nezabíjejte lesní stezky! „Zdálo se, že výzva slavila úspěch. Magistrát totiž přislíbil rozbitou cestu upravit tak, aby opět umožňovala příjemný odpočinek v přírodě. Radnice se však nyní nečekaně obrátila proti lidem a tvrdí, že cyklisté po lesních stezkách jezdí nelegálně,“ podivil se tiskový mluvčí Čemba Petr Slavík.

Sdružení proto kvůli nejasnostem požádalo o odborný výklad příslušných paragrafů lesního zákona. Podle právníka se v lese nemůže jezdit pouze mimo cesty, což však není tento případ. „Stezka, kterou aktivisté Čemby opravili, jednoznačně ze zákona smí být používána k jízdě na kole. Není jediného právního důvodu, který by její užívání k cyklistice zakazoval. Naopak ten, kdo by se snažil zamezit provozování cyklistiky na této stezce, dostane se pravděpodobně do rozporu se zákonem o lesích a jeho konání se tak bezesporu stává protiprávním s veškerými právními, případně i trestně právními dopady.

V případě, že by tak konala osoba v postavení veřejného činitele, je navíc třeba posoudit, zda nejde o zneužití funkce veřejného činitele,“ uvádí mimo jiné ve svém právním posudku advokát Daniel Kovářík z Brna.