Obec Lučina podala o prázdninách žádost o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí o umístění stavby, která už končila. Řízení zatím pokračuje, pokrok v přípravách však přece jen nastal.

„V současné době obce Soběšovice a Dolní Domaslavice schválily, že zpracují projektovou dokumentaci pro stavení řízení na své náklady. Obec Lučina o tom bude rozhodovat příští týden na zastupitelstvu obce," uvedla starostka Lučiny Dagmar Veselá. Zatím si netroufá odhadnout, kdy by se cyklostezka mohla začít stavět.

„Nejdříve musíme zpracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení. Jelikož se jedná o docela velký obnos peněz, který to bude stát, budeme zřejmě žádat o dotaci na realizaci cyklostezky," konstatovala starostka.

VYUŽIJE TRASA SOUČASNOU CESTU?

Cyklostezka má měřit přes třináct kilometrů, původně odhadované náklady přesáhly stomilionovou hranici. Trasa povede po pozemcích Povodí Odry. „V současné době uvažujeme o tom, že bychom cyklostezku na naší straně přehrady realizovali pouze od hráze až po Biologický rybník a následně by to navazovalo na stávající komunikaci. Je návrh, že se bude dělat jen část cyklostezky, dále bude pokračovat po komunikaci a u kostela naváže na cyklostezku, která povede po druhé straně přes Domaslavice a Soběšovice," shrnula Dagmar Veselá.

Na katastru Lučiny vede zdaleka největší část plánované trasy, konkrétně zhruba tři pětiny, zbytek připadá na Dolní Domaslavice, Soběšovice a Horní Domaslavice. Povrch cyklostezky má tvořit asfaltová živice, počítá se s třímetrovou šířkou. V místech s vyšším pohybem lidí bude cyklostezka o něco širší. Informace o území a oblasti budou návštěvníkům poskytovat informační body, které budou mít lavičky, přístřešek a informační tabuli. Chybět nebude ani veřejné osvětlení.

V budoucnu také povede až k přehradě cyklostezka z Havířova přes Horní Bludovice.