Nyní je podle něj zřejmá trasa od napojení na konec stávající cyklostezky u bývalých kasáren v Místku přes Kunčičky u Bašky až po most u železniční stanice Baška.

„Další lokalizace cyklostezky má dvě alternativy. První je levobřežní s využitím dvou možností přejezdu přes řeku Ostravici, a to buď u hasičské zbrojnice v Kunčičkách u Bašky, nebo až přes pěší lávku na Kamenci v Hodoňovicích a napojení na již zbudovanou cyklostezku pokračující na Pržno," řekl Martin Čajánek. Druhá varianta by pokračovala přejezdem přes pěší lávku u železniční stanice a pokračovala by po pravém břehu Ostravice až k napojení na stávající cyklostezku.

„Obě varianty budou prověřeny a vybere se ta, která bude vhodnější pro uskutečnění a také méně nákladná z hlediska majetkoprávního vypořádání pozemků pod cyklostezkou," doplnil Martin Čajánek.