Jeden z mostů, který projde rekonstrukcí, převádí silnici I/56 přes potok Hutný ve Frýdlantu nad Ostravicí v úrovni autobusového stanoviště, další most převádí I/56 přes silnici II/483 a místní komunikaci. Poslední most, který se bude opravovat, vede přes tok Čeladenka.

Po celou dobu stavebních prací bude provoz nepřerušen – rekonstrukce mostů bude probíhat etapovitě po polovinách se zachováním silniční dopravy. U mostu, který je součástí čtyřproudé silnice, bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Mezi Frýdlantem a obcí Ostravice se však silnice zužuje na dva pruhy, takže po dobu stavebních prací tam budou provoz řídit semafory.

ŘSD předpokládá, že se oprava uskuteční v jedné stavební sezoně, a to s největší pravděpodobností v příštím roce. Podle zadávací dokumentace by práce měly začít v dubnu. Předpokládaná hodnota zakázky činí přes 39 milionů korun bez DPH.