Jaké byly Vánoce vašeho dětství a jak je prožíváte dnes?

„V jednom dopise, který v roce 1925 krátce před Vánocemi píše Reiner Maria Rilke své matce, vzpomíná básník na Štědrý den svého dětství. Připomíná si ono napjaté očekávání v posledních okamžicích před nadílkou, když otec slavnostně rozezněl zvonek. Myslím, že všechny radosti mého života zněly tímto tónem, a ať už mě potkávaly v kterékoli době, vždycky mně připomínaly Vánoce. Pocity naplnění, které jsem kdysi zažíval u zářícího vánočního zvonku, kdy srdce tlouklo tak, až se mi krátil dech, ve mně zanechaly hluboký dojem, staly se měřítkem pro všechny dary života v pozdějších letech. Tato myšlenka se mi vybavila, když jste mi položila otázku, jak jsem prožíval Vánoce ve svém dětství. Bylo to samozřejmě velmi krásné, něco, co se mi hluboce uložilo do srdce na celý život a čemu se o každých Vánocích jako dospělý znovu vracím. Hodní rodiče, sestra, babička, dědeček a jejich rodina, kteří žili v blízkosti našeho domku na Valašsku, jsme prožívali Vánoce velmi intenzivně. Štědrovečerní večeře běžných jídel, které se o Vánocích dělají, jako je kapr, bramborový salát, hrachová polévka apod. Pak skromnější dárečky pod stromečkem, ale ze všeho nejkrásnější byla atmosféra onoho tajemného večera Štědrého dne. V pozdějším věku pak cesta na „půlnoční“ zasněženou krajinou do vedlejší dědiny vzdálené 6 kilometrů, slavnostní bohoslužba plná světel, zpěvu, radosti. A potom pokračování dalšího dne až ke svatoštěpánské koledě, která se tu a tam ještě v mém rodišti objeví.“

A jak prožíváte Vánoce dnes jako kněz?

„Myslím, že jako každý jiný. Máme na faře štědrovečerní večeři, které se zúčastní pan kaplan, pokud žila, tak maminka a několik přátel. Donedávna dva starší kněží, kteří zde bydleli v blízkosti fary. Na co se nejvíc těším, jsou pak vánoční bohoslužby. Ať už ta odpolední pro děti, která bývá v současné době navštívena více jak „půlnoční“, vánoční zpěvy, které si nacvičil sbor a nádherně vyzdobený kostel s betlémem. Pak jsou to setkání s lidmi, kteří se zúčastní bohoslužeb nebo mi pomáhají připravovat kostel atd. Ale jsou i krásná setkání před Vánocemi, kdy prožíváme advent – zejména s dětmi, které chodí v této době na ranní mše kolem půl sedmé a snažíme se my kněží je oslovit jím srozumitelným způsobem. Letos to byla dramatizace starozákonních biblických příběhů. Pak snídaně na faře, kde si povídáme o tom, jak probíhají přípravy v rodinách, jak děti chystají dárky atd. Ale i takové setkání s lidmi jako je rozsvěcování vánočního stromu – letos třeba na Bílé – účast na předvánočním setkání seniorů, koncertech atd. Je toho hodně, ale je to povzbudivé a plné „člověčiny“. Ale základ to má samozřejmě v tom, jak člověk prožíval Vánoce v dětství, jak říká Reiner Maria Rilke.“

Zažil jste nějaké mimořádné Vánoce?

„Ano, bylo to na vojně. Na základní vojenské službě jsem byl kousek od Litoměřic v severních Čechách. Domů nás nepustili, tak jsem si na Štědrý večer vybral strážní službu v lese, kde jsme hlídali muniční sklady. Když jsem kolem půlnoci procházel ztichlým zasněženým lesem a slyšel zvony z nedalekých Litoměřic zvoucí na „půlnoční“, byl jsem velmi naměkko. Myšlenkami doma u rodičů a přátel. Vzpomínám si, že tuto chvíli jsem překonal tichou modlitbou, kdy jsem se uklidnil a pak už jsem si jenom pobrukoval vánoční koledy, které jsem znal zpaměti. I takto prožitý Štědrý večer byl krásný. Vždyť Ježíš se nenarodil někde v porodnici nebo na zámku, ale také uprostřed živé přírody.“