Komín, který stál na pozemku sousedícím s centrálním hřbitovem, byl postaven v roce 1977 pro kotelnu vyhřívající obrovské skleníky tehdejšího zahradnictví Stavinoha, které ve sklenících pěstovalo květiny.

Komín měl výšku 37 metrů. Na 35. zasedání komise Rady města Frýdku-Místku pro územní plánování a architekturu konaném v červnu 2018 byla doporučena demolice komínu. „Komín stojí v trase budoucího chodníku v nově budované části centrálního hřbitova, a proto musel ustoupit stavbě. Navíc netvoří významný architektonický prvek, a protože jsme pro něj neměli využití, rozhodli jsme o jeho demolici. Hasičskému záchrannému sboru jsme nabídli, že by odstřel komínu mohl využít jako cvičení pro své členy. Samotný odstřel připravila pyrotechnická jednotka hasičů,“ uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Beskydská sedmička, čili B7, je extrémní horský (jako obvykle vyprodaný) závod na 101 kilometrů s převýšením asi 5500 metrů, přičemž Lysá hora v něm samozřejmě figuruje také.
Beskydská sedmička: emoce, které však mohou být smutné ještě před „Lysou“

Odstřel komínu povolil Báňský úřad již v prosinci 2020. Kvůli covidovým epidemiologickm opatřením byla demolice odložena až na srpen letošního roku.

„Statutární město Frýdek-Místek v rámci demolice zajistilo projektovou dokumentaci pro povolení demolice, veškerá bezpečnostní opatření pro sousední objekt společnosti Sefen, likvidaci stavební suti po demolici komínu a srovnání nadzemního torza se stávajícím terénem,“ popsal náměstek primátora Jiří Kajzar