Více než dvě desítky záchranářských týmů z České republiky a Slovenska se vydaly do terénu, aby až do dnešní noci pomáhaly desítkám raněných. Vše ale souvisí s předem dobře připraveným scénářem Dne první pomoci, který je unikátní příležitostí pro výcvik a soutěžní prověrku znalostí budoucích zdravotníků z lékařských nebo zdravotnických fakult napříč celou Českou republikou i sousedním Slovenskem. Všichni si mohou prověřit v tvrdých podmínkách své schopnosti v záchraně životů.

Den první pomoci je soutěž pořádaná Ústavem urgentní medicíny a forenzních oborů při Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

„Akce je určena studentům především denní formy oboru zdravotnický záchranář. Studenti na ní mají možnost porovnat své znalosti s praktickou zkušeností ze simulovaných situací. Ty ale vycházející z naprosto reálných výjezdů posádek zdravotnické záchranné služby – včetně dokonalého napodobení všech zranění, která zajišťují specializovaní maskéři Českého Červeného kříže," vysvětlila garantka odborné části Sabina Psennerová, která je zároveň odbornou asistentkou Ústavu urgentní medicíny a forenzních věd ostravské lékařské fakulty.

Během několika etap studenti plní předem připravené soutěžní úkoly, při nichž se chovají jako skutečná posádka záchranné služby při poskytování první pomoci v náročných situacích, složitých podmínkách a při hromadných nehodách. Soutěží vždy tříčlenná družstva, která musí absolvovat úkoly v denních i nočních etapách. Disciplíny, které musejí zvládnout, simulují změny zdravotního stavu – úrazy, kolapsy, náhlé příhody a zvraty zdravotního stavu neúrazového charakteru. Posluchači oboru zdravotnický záchranář vysokých či vyšších odborných škol jsou žádanými absolventy a nejčastěji nastupují ke složkám integrovaného záchranného systému. Proto je jejich „zácvik" v neznámém prostředí a v terénu velmi důležitou součástí přípravy na praxi. Pětadvacet rozhodčích přísně posuzuje nejen rychlost reakce na danou situaci, ale také správnost a přesnost všech úkonů a postupů.