„Jejím cílem je seznámit občany s aktivitami organizací, které poskytují sociální či návazné služby dětem a rodinám, osobám se zdravotními problémy, v tíživé životní situaci a v neposlední řadě i seniorům. Rovněž chceme lidem ukázat, že i s handicapem se dá žít plnohodnotný život,“ uvedla Šárka Szlaurová, pracovnice vztahů k veřejnosti.

Opět se budou prezentovat firmy, které nabízejí kompenzační, rehabilitační a jiné pomůcky pro zdravotně znevýhodněné osoby. Den sociálních služeb bude probíhat na náměstí Svobody a v třineckém kulturním domě Trisia od 12 do 18 hodin. Na náměstí budou umístěny stánky, v nichž budou moci návštěvníci získat informace k poskytovaným službám, kterými jsou například asistenční a poradenské služby, domovy pro seniory, azylové domy a jiné.

„Celkem je na území města poskytováno 34 sociálních služeb a 21 služeb následné péče,“ naznačila Šárka Szlaurová.

Program na pódiu bude zaměřen na prezentace organizací poskytujících sociální služby a pro zpestření je připraven i kulturní program. V prostorách Trisie se budou prezentovat firmy, které nabízejí kompenzační, rehabilitační a jiné pomůcky pro zdravotně znevýhodněné osoby, zdravotní pojišťovny, Nemocnice Třinec a firmy zaměřené na podporu zdraví.

Pro návštěvníky jsou připraveny i dvě odborné přednášky. První je zaměřena na polohování a mobilizaci pacientů a koná se ve 14.30 hodin, druhá přednáška začne v 15.15 hodin a bude zaměřena na péči o pacienty po cévní mozkové příhodě.

Zájemci budou mít možnost nechat se vyšetřit metodou ABI indexu – jedná se o vyšetření průchodnosti tepen dolních končetin, které upozorní na první příznaky ischémie dolních končetin.

V rámci kulturních představení vystoupí senioři z Domova Nýdek s módní přehlídkou, dětský soubor Píšťalička z DDM Třinec, děti ze stacionáře Radost, pěvecká skupina pod vedením Radima Kokyho, dále se představí taneční skupiny z DDM Třinec, TRIO (Tereza Anna Mašková, Noemi Bocek, Markéta Žurková) ze ZUŠ Třinec a také skupina F DUR. Nejmenší děti potěší zábavné atrakce.