V posledních letech trpí v našem kraji především lípy významným napadením jmelím, které ze stromů vysává vodu a zásobní látky, až dojde k jejich úplnému uschnutí a odumření.

Ačkoli bylo na podzim v sadech Svobody ořezáno jmelí na 35 stromech, aby se nešířilo dál, musí být pokáceno 14 lip, které jsou již tak napadeny, že nejsou perspektivní a nedají se zachránit.

Druhým parkem jsou sady Bedřicha Smetany, kde půjde k zemi 20 stromů, zejména lip srdčitých. Ořezy jmelí v tomto parku budou provedeny na dalších 50 stromech.

Zásahy byly předem konzultovány s dendrologem, arboristou a ochranou přírody a krajiny. Ani ořezy či postřiky již občas nepomohou, a stromy musí být pokáceny kvůli nízké provozní bezpečnosti.

Za vykácené stromy bude v obou parcích provedena podle magistrátu adekvátní náhradní výsadba. V sadech Svobody bylo v rámci podzimních výsadeb vysazeno 16 stromů, a to stříhanolisté břízy nebo duby letní.

V sadech Bedřicha Smetany bylo vysazeno 6 dubů letních a jeden platan javorolistý. Během následujícího roku budou do parků doplněny další dřeviny.