Zmíněná deska je umístěna na čelní stěně domu knihkupectví Lva Bílka v místecké části města. Pamětníci však dříve desku vídali na jeho domě v Janáčkově ulici – číslo popisné 41. Při modernizaci této části města však i dům musel ustoupit rozšíření cesty, a jeho demolice tak místecké občany mrzela. Proto bylo rozhodnuto pamětní desku s bustou umělce umístit na budovu knihkupce Lva Bílka a mnozí neví, že plným právem.

Kolařík bydlel v prvním patře

O tom sám současný majitel Leoš Bílek vypráví: „Tento dům koupili v roce 1901 rodiče mé matky, jmenovali se Foglarovi a měli zde řeznictví. V prvém poschodí bydlel hudební skladatel František Kolařík s manželkou. Žili tady až do roku 1923 a pak se přestěhovali do vedlejšího domu, který patřil rodičům paní Kolaříkové. Tuto informaci mám potvrzenou od své sestřenice, která se zde v roce 1924 narodila a usilovala, aby se Kolaříkovi odtud odstěhovali a aby měla zmíněný byt pro sebe.“

Janáčkovy návštěvy

Od této doby se rodina Františka Kolaříka přestěhovala do domu na Janáčkově ulici. Zajímavé je, že do tohoto domu velmi často chodil ke Kolaříkům na návštěvu hudební skladatel Leoš Janáček, když trávil odpočinek na nedalekých Hukvaldech. V životopise tohoto místeckého ředitele kůru Františka Kolaříka, který se narodil v Opatovicích u Vyškova, je zmínka o jeho posledních dnech života, což bylo před osmdesáti léty.

Píše se: „Oba muže, kráčející před osmdesáti lety večerní ulicí Místku, učitele a žáka, spojuje vřelé přátelství. Při jejich posledním setkání domlouvali se na příští prázdniny setkat se na malém hudebním festivalu na Hukvaldech. Janáček chtěl, aby tam jeho žák František Kolařík přijel se svým proslulým chrámovým sborem. Kolařík vyprovodil Janáčka na nádraží k večernímu vlaku do Brna a téže nemoci zemřel. Toto setkání se odehrálo 19. září 1927 v Místku.“