Třineckou školu poprvé navštívili dva žáci patnáctiletý Fadi a dvanáctiletá Mina. Podle Zdeňka Kašpárka ze Slezské diakonie, která se o běžence na východě Česka stará, nenastoupili do tříd odpovídajících jejich věku, ale do nižších. Chlapec navštěvuje sedmou třídu, dívka šestou.

„Reakce máme pozitivní jak ze strany školy, tak ze strany iráckých dětí. Pedagogové k nim mají velmi profesionální přístup a kolektiv dětí je prý velice dobře v obou třídách přijal. Jsou velmi spokojené a mají dobré první dojmy," řekl Zdeněk Kašpárek.

Podobně se k prvním školním dnům dětí křesťanských uprchlíků vyjádřila ředitelka třinecké školy Monika Guńková. „Zatím je krátká doba na nějaké hodnocení, ale vše je v pořádku, děti jsou velice pozitivně naladěné. Kolektiv hraje velkou úlohu, a my jsme jej připravovali děti znaly jejich životopisy, věděly, kdo k nim přijde a jaké má zájmy a koníčky. Na nové spolužáky se strašně těšily," popsala na konci minulého týdne ředitelka školy s tím, že nezaznamenala ani žádné negativní reakce rodičů žáků. Irácké děti jsou podle ní v běžných kolektivech a mají k dispozici učitele, který je učí češtinu jako druhý jazyk. Pomáhá jim i pedagogická asistentka ze Slezské diakonie, která je doprovází i na cestě do školy i ze školy. Arabsky ale nemluví.

„Ptala jsem se na jiných školách v České republice, kde mají cizince, v podstatě se ty děti opravdu začleňují takto," doplnila ředitelka, která začlenění žáků vnímá jako výzvu pro školu. „Je to pro nás samozřejmě úplně nová zkušenost, není to jednoduchá záležitost učitelé i asistenti byli na školení, jak pracovat s těmito dětmi a jak je začleňovat," doplnila ředitelka.

K novým žákům se podle svých slov stavěla od začátku kladně. „Dozvěděla jsem se, že to jsou děti křesťanských rodin, a my jsme jediná křesťanská škola v okolí. Přijde mi logické, že chodí tady a že křesťanská škola jim pomáhá, proto jsem měla od začátku vstřícný přístup," popsala Guńková.

Skupina běženců by se ve škole měla rozrůst. Dnes by měly nastoupit další dvě děti, které patří do rodiny, jež do Česka přiletěla v březnu. Navštěvovat by měly také šestou třídu, stejně jako Mina.

Školáci jsou z devatenáctičlenné skupiny uprchlíků, která nejdříve pobývala ve smilovickém středisku Karmel, poté se přesunula do soběšovického areálu Přístav. Na konci dubna se běženci přestěhovali do čtyř bytů v Českém Těšíně, které pro ně Slezská diakonie zajistila. Přestože v předchozích dvou obcích se proti ubytování ozývaly negativní reakce, v Českém Těšíně byla podle Kašpárka situace jiná. „Negativní reakce jsme nezaznamenali. Sousedé dvou rodin, které bydlí pohromadě, o ubytování věděli ještě před stěhováním viděli, že se v bytech uklízí. Pozitivně je tam přivítali s tím, že je znají, protože je zřejmě viděli na bohoslužbách," řekl referent pro uprchlíky.

Nadační fond Generace 21, který přesídlování a integraci běženců z Iráku a Libanonu organizuje a financuje, stihl do Česka přemístit 89 uprchlíků. Poté vláda další přesídlování zastavila, protože někteří běženci odjeli do Německa, další se vrátili do vlasti. V tuzemsku zůstalo podle mluvčího fondu Martina Frýdla čtyřicet Iráčanů.