Program se letos tématicky zaměřil na problematiku spojenou s odpady. Jeho hlavním úkolem bylo upozornit na problémy životního prostředí a naznačit možnosti jejich řešení. Prostor tu dostaly organizace, které se zabývají ochranou přírody a připraven byl i zábavný doprovodný program plný her a soutěží.

Program Dne Země se letos vydařil, nadšeny byly děti i organizátoři: „Akce se letos skutečně vydařila. Zájem dětí byl opravdu velký. Velký úspěch sklidily například stanoviště, kde si mohly samy něco vyrobit a odnést domů. Za splnění některých úkolů také děti získávaly razítka, za které potom mohly na jednom stanovišti od města dostat sladkou odměnu,“ zhodnotila průběh Dne Země vedoucí střediska ekologické výchovy občanského sdružení Vita Michaela Valová.

„Den Země probíhá každý rok na jiné téma, takže se tu prezentované aktivity mění, pokaždé je tu něco nového a děti se nenudí, ani když už jsou tu poněkolikáté. Zdejší školy už si na tuto akci zvykly a tradičně si ji nenechávají ujít,“ pověděla Michaela Valová. „Zabýváme se environmentální výchovou, navštěvujeme školy s několika programy a právě na Dnu Země jsme tyto programy prezentovali. Mohu říct, že děti jsou o ekologii stále lépe informované a mají o ekologické výchově čím dál větší povědomí, což nám samozřejmě dělá velkou radost,“ usmívala se Michaela Valová ze sdružení Vita.

„Na našem stanovišti jsme batikovali prostírání přírodními barvivy – červenou řepou a kurkumou. Děti to velice bavilo, byly rády, že mohou samy něco pěkného vyrobit,“ pověděla lektorka občanského sdružení Vita Alena Svobodová.

Na programu se velkou měrou podílelo i frýdecko-místecké Středisko volného času Klíč. Děti z Klíče také celý program Dne Země uvedly originální módní přehlídkou modelů, které vyrobily z odpadového materiálu. Středisko volného času Klíč spolu s občanským sdružením Mlá-dě pak také nabídly možnost vlastnoručního vytvoření mozaiky z odpadových střepů dlažby a připravily i štafetové soutěže a lanové překážky. „Pohybové aktivity, které jsme připravili, děti velmi bavily. Zvláště je lákala malá lanová dráha,“ usmíval se Zdeněk Žatečka z SVČ Klíč.

Na akci se představila i celá řada dalších organizací, jako například i společnost Asekol, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení nebo Povodí Odry, které připravilo různé informační panely o ochraně a obnově přirozených biotopů při správě toků a znalostní testíky. Svou činnost prezentovala i Frýdecká skládka a nechyběli ani rybáři a včelaři. V přilehlém areálu Sokolík pak občanské sdružení S.K. a K.S. Dakota předvedlo ukázky táboření a indiánského folklóru.

Marxismus–leninismus a ekologická výchova (glosa autorky článku)

Den Země, který proběhnul ve frýdecko-místeckých sadech Bedřicha Smetany, přilákal stovky dětí školního věku. Ty tu hravou a zábavnou formou mohly vstřebávat informace týkající se ekologie, ochrany životního prostředí, důležitosti třídění odpadů, nebo se tu také mohly nechat inspirovat, jak by mohly zajímavě a užitečně trávit svůj volný čas.

Při takových příležitostech mě vždycky napadá, že tato mladá generace už snad bude ochranu přírody a životního prostředí považovat za naprostou samozřejmost a že, až vyroste, v tomto ohledu změní svět k lepšímu. Dnešní děti k tomu mají určitě v obecné rovině nakročeno mnohem lépe, než „naše“ poněkud pokročilejší generace.

Vždyť k čemu ve škole vychovávali nás? Ať v paměti lovím, jak lovím, o ekologické výchově tam kloudného nebylo nic. Nejdůležitější ze všeho poznání rozhodně nebylo to, že se máme k přírodě chovat šetrně, ale škole spíše záleželo na tom, abychom precizně znali základy marxismu-leninismu a abychom dostatečně pohotově dokázali citovat propagandistická hesla.

Musím říct, že v tom tedy učitelé byli úspěšní - i po dvaceti letech se mi mnohé z nich okamžitě vybavují. Na potřebnost třídění odpadů jsme si ale museli přijít sami.